IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. w Nałęczowie odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Myślą przewodnią sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością […]

Czytaj więcej

Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty nad Programem talentON

Z dumą informujemy, że Program talentON został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w I. etapie rekrutacji do Programu Wsparcia. Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej projektu (talenton.pl) Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: kuratorium.lublin.pl

Czytaj więcej

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych nad projektem talentON

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem realizowany przez Fundację PAN projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”. Wspólnym celem IBE i FPAN jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i […]

Czytaj więcej

Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca). Spotkania doradcze, organizowane […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności