Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca). Spotkania doradcze, organizowane […]

Czytaj więcej

Ponad 3500 uczestników projektu STRATEGOR

Już ponad 3500 osób zgłosiło się do udziału w projekcie STRATEGOR, w którym prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Eksperci Fundacji PAN nieustannie wspierają zainteresowane ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin i miast w stosowaniu opracowanego Podręcznika metodycznego – narzędzia rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do […]

Czytaj więcej

Przedłużenie projektu STATEGOR

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla jego uczestników bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 października 2022 roku. W tym czasie eksperci Fundacji PAN będą świadczyli usługi: doradztwo bieżące, techniczne i wdrożeniowe, w zakresie stosowania opracowanego narzędzia (Podręcznika metodycznego) oraz obsługi platformy e-learningowej; doradztwo merytoryczne i metodyczne z zakresu planowania strategicznego, konsultacje superwizyjne […]

Czytaj więcej

Ruszają pierwsze podcasty naukowe

Fundacja PAN rozpoczęła nagrania pierwszych podcastów w ramach projektu Lubelski Podcast Naukowy. Tematyka początkowych podcastów dotyczy takich zagadnień, jak: Prawnik filozof vs. Prawnik rzemieślnik – czym jest prawo? Po co prawnikowi filozofia prawa? Jaki jest cel filozofii prawa? Czy filozofia prawa ma doniosłość praktyczną? (Występuje: dr Dawid Kostecki) Sprawiedliwość naczelną wartością w prawie? – czy […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności