Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych nad projektem talentON

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem realizowany przez Fundację PAN projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”. Wspólnym celem IBE i FPAN jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i […]

Czytaj więcej

Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca). Spotkania doradcze, organizowane […]

Czytaj więcej

Ponad 3500 uczestników projektu STRATEGOR

Już ponad 3500 osób zgłosiło się do udziału w projekcie STRATEGOR, w którym prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Eksperci Fundacji PAN nieustannie wspierają zainteresowane ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin i miast w stosowaniu opracowanego Podręcznika metodycznego – narzędzia rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do […]

Czytaj więcej

Przedłużenie projektu STATEGOR

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla jego uczestników bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 października 2022 roku. W tym czasie eksperci Fundacji PAN będą świadczyli usługi: doradztwo bieżące, techniczne i wdrożeniowe, w zakresie stosowania opracowanego narzędzia (Podręcznika metodycznego) oraz obsługi platformy e-learningowej; doradztwo merytoryczne i metodyczne z zakresu planowania strategicznego, konsultacje superwizyjne […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności