SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

27.02.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..
26.02.2018
Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania...
15.02.2018
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Opolskie

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademi Nauk, informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa opolskiego.

 

Więcej informacji


04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Małopolskie

 

  

 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk razem z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Wiecej informacji 


21.12.2017
Wesołych Świąt

 


21.12.2017
Wachlarz kompetencji zawodowych - Miasto Zamość

 

 

 

   

       

     Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzowadzonych przez Miasto Zamość:

 • - Technikum nr 1,
 • - Technikum nr 2  
 • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 • - Technikum nr 5

w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 562 uczniów (339K i 223M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.

 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • 4 szkoły tj. technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (w ZSP nr2), technikum nr 5 (w ZSP nr5)
 • 562 uczniów (342K i 232M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) prowadzonych przez Miasto

             Zamość

 • - 22 nauczycieli (12K i 10M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodowych kształcących w ww. szkołach,

 

Więcej informacji


20.12.2017
Projekt Współpraca kluczem do sukcesu

 

                                

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

W projekcie może wziąć udział:

170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół:

 • -Technikum Hotelarskie,
 • -Technikum Ekonomiczne,
 • -Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

 

40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do:

 • -Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

 

Dotychczas 85 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły - Współpraca kluczem do sukcesu 

 

Więcej informacji

 

 


20.12.2017
Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

W projekcie może wziąć udział 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali. 

 

Dotychczas 59 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

 

Więcej informacji


07.12.2017
Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów

 

        W dn. 6.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów". Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego popierwszym półroczu stosowania znowelizowanych przepisów.

 

 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

 


06.12.2017
Szkolenie - Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury

           

           W dn. 5.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury".  Celem szkolenia było omówienie najważniejszych aspektów podstaw prawnych funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz praktycznego zastosowania przepisów ich dotyczących. Dla uczestników była to okazja do atualizacji wiedzy w zakresie podstaw prawnych, dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. 

 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

 

   


01.12.2017
Dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej - Projekt Przedsiębiorcy to MY!

     

 

           Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Stycznia 2017r. realizuje projekt „Przedsiębiorcy to my”, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy.

 

Jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 49 osób. 

 

Więcej informacji


30.11.2017
Projekt „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości”

 

              Informujemy, że na dzień 30.11.2017 roku w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości” skierowanego do osób przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, staże zawodowe ukończyło 24 uczestników projektu. Obecnie 35 uczestników odbywa staże zawodowe po odbytych szkoleniach: „Profesjonalny sprzedawca/handlowiec”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Kierowca kat. C+E”.

 

Więcej informacji


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara