SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

21.12.2017
Zasady gospodarowania mieniem gminy i Skarbu Państwa z uwzględnieniem najnowszych zmian
15.12.2017
Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruhomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
14.12.2017
Ochrona danych osobowych - zmiany 2017-2018 na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych oso

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

28.04.2017
II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 - 30 czerwca

 

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 

Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku

             

 

         Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach :

Komunikat II - metagenomy_26_04_2017.docx

Załącznik nr 1_karta_zgłoszenia_streszczenie

 

01.04.2016
Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

 

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 - Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

 - Pośrednictwa pracy,

 - Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

 - Szkoleń zawodowych, takich jak:

1. Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG,

2. Kosmetyczka,

3. Pracownik obsługi biurowej,

4. Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

5. Monter urządzeń energii odnawialnej,

- płatnych staż przez okresu trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997 zł za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

                          


01.02.2016
POLSKA AKADEMIA NAUK W TVP3 LUBLIN

W dniu 30 stycznia ukazał się nowy odcinek programu poświęconego nauce, naukowcach i uczelniach Lubelszczyzny, który jest emitowanym w TVP3 Lublin. W odcinku znajduje się wywiad z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Janem Glińskim - prezesami Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się w linku poniżej. Dzięki niemu będą mogli Państwo bliżej poznać działalność Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:

 

http://lublin.tvp.pl/23827408/30-stycznia-2016

 

 


29.01.2016
SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).
 

Pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie bezpłatnie pomogą Państwu wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.

 

W celu skorzystania z dofinansowania na szkolenie pracowników należy:

1. dokonać rozpoznania swoich potrzeb edukacyjnych,

2. nawiązać z nami kontakt w celu ustalenia kosztów szkolenia, terminu, programu i innych aspektów organizacyjnych,

3. przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy oraz monitorować jego rozpatrzenie.

 

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środkami KFS , a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Również pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

     

Szczegółowych informacji udziela zespół doradców pod numerem telefonu 81 745 05 00 lub 81 745 06 00. E-mail kontaktowy: a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016 lub na stronie właściwego urzędu pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 


08.01.2016
POLSKA AKADEMIA NAUK NA RZECZ LUBELSZCZYZNY

W dniu 7 stycznia 2016 roku przedstawiciele lubelskich placówek PAN: Oddziału PAN w Lublinie, Instytutu Agrofizyki i Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie zaprezentowali plan poszerzania współdziałania na rzecz dalszego rozwoju regionu. W celu wykorzystania potencjału intelektualnego, osobowego i bazy materialnej, Akademia przedstawi ofertę dla środowiska naukowego, władz lokalnych, samorządowych, przedsiębiorców i parlamentarzystów.  

 

Na zdjęciu od lewej: Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji PAN, prof. Tomasz Trojanowski – Prezes Oddziału PAN, prof. Cezary Sławiński – Dyrektor Instytutu Agrofizyki 


24.11.2015
POROZUMIENIE Z URZĘDEM MIASTA LUBLIN

W dniu 10 listopada br. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Lublin a Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspólnej woli działania stron na rzecz realizacji zadań prowadzących do właściwego przygotowania kadr, spełniających oczekiwania współczesnego rynku pracy. Liczymy, iż dzięki tej cennej inicjatywie łatwiej będzie wspólnie realizować założone cele, dążąc do rozwoju województwa lubelskiego. 


20.11.2015
I KONGRES SAMORZĄDOWY W LUBLINIE

W dniu 3 listopada 2015 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w Lublinie odbył się I Kongres Samorządowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Marszałkiem Województwa Lubelskiego, który doceniając rangę przedsięwzięcia objął je patronatem honorowym.

Tegoroczny Kongres Samorządowy w Lublinie był wyjątkowym wydarzeniem w skali całego województwa. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 400 osób. Była to liczna reprezentacja samorządowców z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli rządu, uczelni wyższych, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. 

Bogata tematyka sesji plenarnej, sesji prezydentów największych miast województwa lubelskiego oraz czterech sesji panelowych nt. gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, środowiska oraz oświaty i rozwoju społecznego stanowiły wielopłaszczyznową platformę wymiany, zarówno wiedzy, jak i doświadczeń.

O wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zadbali uczestnicy Kongresu oraz znakomici prelegenci m.in. gospodarz regionu lubelskiego, marszałek województwa Sławomir Sosnowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, posłowie Genowefa Tokarska i Jan Łopata, Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (uczestniczyli w Kongresie w trybie roboczym).

Podczas trwania Kongresu uczestnicy mogli również zapoznać się z walorami smakowymi naszego województwa. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego przygotowała dla gości wycieczkę kulinarną szlakami województwa lubelskiego. Oprawę artystyczną wieczoru zapewnił dr Rafał Rozmus - kompozytor, dyrygent, wykładowca i twórca muzyki teatralnej i filmowej. Artysta podczas uroczystego bankietu przedstawił autorskie partytury do filmu, przewodząc orkiestrze muzyków Filharmonii na instrumentach takich jak: flet, obój, skrzypce, kontrabas, altówka, wiolonczela. 

Kongres Samorządowy był odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli samorządów naszego województwa. Zaplanowany został jako impreza cykliczna. Planowane coroczne spotkania będą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń naszych samorządowców, miejscem spotkań i powstawania wspólnych idei i rozwiązań. Aby docenić najlepsze samorządy naszego województwa, począwszy od drugiej edycji Kongresu Samorządowego w Lublinie w roku 2016, Fundacja Polskiej Akademii Nauk ogłosi konkurs dla samorządów w kategoriach: oświata, kultura, zdrowie, sport i turystyka, środowisko, gospodarka zasobami/finansami JST, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, polityka społeczna i rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie i współpraca z NGO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, powstałej na potrzeby Kongresu Samorządowego, na której będą mogli Państwo zapoznać się z galerią oraz śledzić szczegółowe informacje:

http://www.kongressamorzadowy.com/

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Ireneusz Samodulski, Prezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

 


14.10.2015
WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT "PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

W dniu 29.09.2015 roku w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się PANELE TEMATYCZNE kończące realizację projektu "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW".

 

Wydarzenie miało jednocześnie charakter edukacyjny. W czterech aulach odbywały się prezentacje, wykłady oraz dyskusje na temat czterech rodzajów energii odnawialnych (energia wodna, słoneczna, wiatrowa i biogaz/biomasa). W sali komputerowej prezentowana była opracowana w ramach projektu internetowa gra edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii „GRA O PRĄD”.

 

Lubelskie uczelnie i instytuty naukowe prezentowały swoją ofertę programową w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Na korytarzach i holach pojawiły się roboty, panele fotowoltaiczne, wiatraki, kalorymetry, drukarki 3D, ogniwa paliwowe i wiele wiele innych. 

 

Obecne na Panelach były: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Rangę wydarzenia docenił Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman, który objął je patronatem honorowym. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Zdjęcia z przedsięwzięcia dostępne są na stronie projektu www.e-ozel.pl

 


14.09.2015
BRAK MIEJSC NA PANELACH TEMATYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że wyczerpana została liczba miejsc na PANELACH TEMATYCZNYCH organizowanych w ramach projektu "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW". Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową.

 


12.08.2015
OSTATNI ETAP PROJEKTU „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje ostatni etap projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Ostatnią fazą przedsięwzięcia jest UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW FINALNYCH, tj.:

 

1. Gry edukacyjnej „GRA O PRĄD (dostępna on-line przez przeglądarkę WWW) - dotyczy branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).  Gra jest przeznaczona dla szkolnych zespołów uczniów-graczy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jej przedmiotem jest energetyka i OZE (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz).

2. Platformy e-learningowej dotyczącej zagadnień OZE dostosowanej do poziomu wiedzy uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (3 różne poziomy trudności i na każdym poziomie 30 e-kursów kończących się testem wiedzy).

3. Poradnika e-OZEL – instrukcji do gry i szkolenia kompetencyjnego - instrukcja korzystania z gry wraz z kompleksowym 48-godzinnym programem szkolenia dla nauczycieli, a także szkolenie z metodyki pracy z uczniem/uczennicą w zakresie rozwoju kompetencji, które nabywa uczeń-gracz.

4. Podręcznika metodycznego dla nauczycieli obejmującego treści dotyczące metodycznego wykorzystania gry podczas pracy z uczniami na zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Podręcznik zawiera 15 scenariuszy zajęć z grupą, prowadzonych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

W ramach procesu upowszechniania w/w Produkty Finalne zaprezentowane zostały już w 120 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. W trakcie spotkań uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznania efektów projektu, a przede wszystkim zagrania w „GRĘ O PRĄD”.

Jednocześnie Produkty Finalne prezentowane są na indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania ze starostami, burmistrzami, wójtami, sekretarzami służą zaprezentowaniu opracowanych rozwiązań i zachęceniu do stosowania ich w szkołach. Odbyło się już ponad 200 spotkań z przedstawicielami JST.

 

Miesiące wakacyjne to również czas organizacji ostatniego wydarzenia zaplanowanego w ramach projektu. W dniu 29 września 2015 w budynku Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowane zostaną PANELE TEMATYCZNE. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego.

PANELE TEMATYCZNE adresowane będą do uczniów i przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do ich organów prowadzących. Uczniowie lubelskich szkół będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami energii odnawialnej oraz poznają opracowaną w ramach projektu edukacyjną grę internetową „GRA O PRĄD”. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy również możliwość zaprezentowania przez lubelskie uczelnie swojej oferty programowej w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Jak dotąd swoją obecność na zaplanowanym wydarzeniu potwierdziły: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Akademia Medyczna. Uczelnie zaprezentują swoją ofertę edukacyjną w ciekawej formie pokazów, prezentacji urządzeń fotowoltaicznych, robotów, wiatraków etc.

 

GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYCH WKRÓTCE.

 


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara