SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

25.09.2018
Rozeznanie rynku nr 1/2018/LGK/FPAN-RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Lubelska Giełda Kwalifikacji  nr projektu: nr RPLU.11.01.00-06-0120/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach zadania Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IPD dla 108 Uczestników Projektu, w planowanym terminie: październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.
 z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 3 października 2018 r. godz. 8:30.

 

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

1. Zapytanie o cenę

2. Formularz cenowy

 


25.09.2018
Rozeznanie rynku nr 2/2018/LGK/FPAN-RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Lubelska Giełda Kwalifikacji, nr projektu: nr RPLU.11.01.00-06-0120/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali dydaktycznej na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologiczno-społecznego w planowanym terminie: październik 2018 r. - kwiecień 2019 r.  z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 3 października 2018 r. godz. 8:30.

  

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

 

1. Zapytanie o cenę

2. Formularz cenowy

 


10.07.2018
Międzynarodowa konferencja naukowa 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Clima

W dniach 17-19 września 2018 r. Nasza Fundacja wraz z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Polską Akademia Nauk organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA 2018).

Tegoroczna konferencja obejmować będzie trzy obszary tematyczne:

 • Gleba i roślina
 • Żywność i biomasa
 • Zmiany klimatu

 

Oraz dodatkowo prowadzone będą warsztaty

 • Genetyka i rozwój struktury owocowej
 • Modelowanie struktury owocowej i procesów związanych z budową
 • Narzędzia używane do charakterystyki struktury owoców

 

Na konferencji gościć będzie przeszło 160 naukowców z kilkudziesięciu krajów. Reprezentują oni niejednokrotnie najważniejsze ośrodki naukowe zajmujące się tematyką rolnictwa, żywności, zdrowia  i nauk ścisłych. Jak zwykle takie spotkania stają się okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów, które zaowocować mogą wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi. Cieszymy, że możemy uczestniczyć jako organizator w tym przedsięwzięciu popularyzującym polską naukę oraz nasz region i miasto.

 

 

 

Konferencja dofinansowana w ramach zadania:  Organizacja Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej: Gleba, Roślina, Klimat/ International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


15.06.2018
Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

Działania w projekcie: „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca”

 

Działania zakończone

- Doposażenie szkół - zakup sprzętu/materiałów dydaktyczne do pracowni praktycznej nauki zawodu      

 

Działania w tarkcie realizacji:

- Szkolenia specjalistyczne (z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompetencje uczniów

- Szkolenia/kursy kwalifikacyjne doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

- Staże u pracodawców w branżach związanych z kierunkiem kształcenia (II tura staży od lipca 2018)


08.06.2018
Sprawozdanie z ISEMA

Sprawozdanie
 

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018)

 

W dniach 4-7 czerwca 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018).

Organizatorami ISEMA 2018 byli:

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  w Lublinie (Polska),
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska).

 

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania: Organizacja Międzynarodowej Konferencji - 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Komiet Organizacyjny:

Przewodniczący:

Wojciech Skierucha – IA PAS Lublin, Poland

Ko-przewodniczący:

Andrzej Wilczek – IA PAS, Lublin, Poland

Arkadiusz Lewandowski – Warsaw University of Technology, Poland

Agnieszka Szypłowska – IA PAS, Lublin, Poland

Marcin Kafarski – IA PAS, Lublin, Poland

Agata Pacek-Bieniek – IA PAS, Lublin, Poland

Jarosław Zdunek – IA PAS, Lublin, Poland

 

Komitet Naukowy:

Marco Bittelli – University of Bologna, Department of Agricultural Sciences, Italy

Frank Daschner – Kiel University, Faculty of Engineering, Institute of Electrical Engineering and Information Technology (EEIT), Germany

Richard Dudley – National Physical Laboratory, Teddington, UK

Yuri Feldman – Hebrew University in Jerusalem, Applied Physics Department, Soft Condensed Matter Laboratory, Israel

Shmulik Friedman – Institute of Soil, Water and Envrionmental Sciences (ARO), The Volcani Centre, Bet Dagan, Israel

Christof Huebner – Mannheim University, Institute for Industrial Data Processing and Communication (IDK), Germany

Scott Jones – Utah State University, Department Of Plants, Soils And Climate, Logan, UT, USA

Udo Kaatze – Georg-August-Universität Göttingen, Faculty of Physics, Germany

Jerzy Krupka – Warsaw University of Technology Department of Electronics and Information Technology, Poland

Tuami Lasri – University of Lille, Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies (IEMN), France

Ebbe Nyfors – Emerson Process Management Roxar, Norway

Roberto Olmi – IFAC-CNR Institute of Applied Physics, Italy

Kazimierz Orzechowski – University of Wrocław, Faculty of Chemistry, Poland

Marian Paluch – University of Silesia in Katowice, Institute of Physics, Division of Biophysics and Molecular Physics, Poland

Jürgen Sachs – Technical University Ilmenau, Electronic Measurement Research Laboratory, Germany

Wojciech Skierucha – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

Cezary Sławiński – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

Henryk Sobczuk – Lublin University of Technology, Department of Water Supply and Sewage Disposal, Poland

Pierre Sabouroux – Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille – Institut Fresnel, France

Alexander Scheuermann – University of Queensland, School of Civil Engineering, Australia

Samir Trabelsi – US National Poultry Research Center, Quality and Safety Assessment Research Unit, Athens, Ga, USA

Jacek Ulański – Lodz University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Molecular Physics, Poland

Norman Wagner – Bauhaus-Universität Weimar, Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA), Germany

Ian Woodhead – Lincoln Agritech Ltd., Lincoln University, New Zeland

Shin Yagihara – Tokai University, Department of Physics, Japan

Artur Zdunek – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

 

Sponsor Techniczny:

 • IEEE

 

Patroni Honorowi:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister MNiSW Jarosław Gowin
 • Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk
 • Polska Akademia Nauk – prof. Jerzy Duszyński
 • Politechnika Warszawska – J.M. Rektor prof. Jan Szmidt

 

Patroni Medialni:

 • Sensors
 • Dziennik Wschodni
 • Polskie Radio Lublin
 • TVP3 Lublin

 

Sponsorzy:

 • GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o.
 • Multiwave Innovation Ana Luisa Antunes Neves
 • QWED Sp. z o.o.
 • Tespol Sp. o.o.
 • E-Test Sp. z o. o.

Konferencja ma charakter cykliczny. Jej celem była popularyzacja nauki, zacieśnienie kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wymiana informacji, a także integracja środowiska naukowego wokół zagadnień w zakresie teorii, metrologii i praktycznego zastosowania rezultatów badań związanych z szerokopasmowym oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na materiały, w szczególności w celu oceny stanu i ilości wody w nich zawartej.

 

Konferencje ISEMA zapewniają interdyscyplinarną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najnowszych wyników badań naukowych dotyczących poznania, rozwoju i zastosowania elektromagnetycznych technik pomiaru wilgotności. Techniki te posiadają istotne znaczenie zarówno w gospodarce w zakresie oceny wilgotności materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też co niezwykle ważne, w badaniach środowiskowych i rolniczych (pomiar wilgotności gleb – kontekst produkcji rolnej jak też wpływ na zmiany klimatu). Na marginesie należy dodać, iż jednym z najważniejszych osiągnięć Instytutu Agrofizyki PAN jest wykorzystanie spektroskopii dielektrycznej do celów pomiarów wilgotności i zasolenia gleb i materiałów. Instytut opracował (i nadal prowadzi rozwój sond i urządzeń pomiarowych).

 

Wykaz dotychczas odbytych konferencji przedstawiono poniżej. W 2018 roku zaszczyt organizacji konferencji przypadł Fundacji PAN i Instytutowi Agrofizyki PAN w Lublinie, (przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha).

 

 

1993

1st International Conference Atlanta, Georgia, USA

Workshop held during the IEEE MTT-S Symposium Organized by Dr. A. Kraszewski

1996

2nd International Conference San Francisco, CA, USA

Workshop held during the IEEE MTT-S Symposium Organized by Dr. A. Kraszewski

1999

3rd International Conference Athens, Georgia, USA

Organized by Dr. A. Kraszewski and Dr. Lawrence

2001

4th International Conference Weimar, Germany

Organized by Dr. K. Kupfer, Dr. K. Nitsche, assisted by Prof. Knöchel and Dr. Hübner

2003

5th International Conference Rotorua, New Zealand

Organized by Dr. Kailash Thakur

2005

6th International Conference Weimar, Germany

Organized by Dr. Klaus Kupfer

2007

7th International Conference Hamamatsu, Japan

Organized by Prof. Seichi Okamura, Prof. Shin Yagihara, Prof. Nobuo Sobue, Prof. Sigenobu Shinohara, Dr. Yangjun Zhang

2009

8th International Conference – Espoo, Finland

Organized by Prof. Pertti Vainikainen, Dr. Tommi Laitinen, Dr. Ebbe Nyfors, Mr. Jan Fagerström

2011

9th International Conference Kansas City, Missouri, USA

Organized by Dr. David Funk, Dr. Samir Trabelsi, Dr. Richard Pierce, Dr. Zoltan Gillay

2013

10th International Conference Weimar, Germany

Organized by Dr. K. Kupfer, Dr. K. Nitsche, assisted by Prof. Knöchel and Dr. Hübner

2016

11th International Conference Florence, Italy

Organized by Dr. R. Olmi nad Prof. M. Bitelli

2018

12th International Conference Lublin, Poland

Organized by Prof. Wojciech Skierucha (Institute of Agrophysics PAS in Lublin, Foundation of the Polish Academy of Sciences)

 

Konferencja ISEMA 2018 dotyczyła wszystkich problemów istotnych zarówno dla zjawisk fizycznych jak również technologicznych aspektów dotyczących elektromagnetycznych technik pomiarowych do określania ilości wody materiałach i właściwości elektromagnetycznych materiałów tych materiałów. Konferencja koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

 1. Statyczne i dynamiczne oznaczanie wilgotności w materiałach I produktach rolniczych.
 2. Pomiar i monitoring wilgotności gleby, śniegu oraz składowisk odpadów.
 3. Określanie fizycznych właściwości materiałów metodami elektromagnetycznymi.
 4. Sensory elektromagnetyczne w domenie czasu I częstotliwości do wyznaczania wilgotności.
 5. Spektroskopia dielektryczna i jej zastosowania.
 6. Dielektryczne właściwości wody w materiałach wiązanej różnymi mechanizmami oddziaływań cząsteczkowych.
 7. Teoria i zastosowanie reguł i formuł dotyczących mieszanin dielektrycznych.
 8. Metody numeryczne w zastosowaniu do propagacji fal elektromagnetycznych w dyspersyjnych I stratnych dielektrykach.
 9. Relaksacyjne właściwości dielektryczne wody w biologicznych substancjach i komórkach.
 10. Integracja radiowych i mikrofalowych technik pomiarów dielektrycznych z innymi technikami pomiarowymi takimi jak spektroskopia impedancyjna, spektroskopia w podczerwieni, NMR, itp.
 11. Zastosowania w inżynierii lądowej i wodnej, rolnictwie, przemyśle, itp.
 12. Standaryzacja metod pomiarowych

 

W konferencji wzięły udział osoby z 49 jednostek, w tym z 5 przedsiębiorstw. Wśród uczestników znaleźli się goście z: Polski, Niemiec, Norwegii, Francji, Izraela, USA, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Tajwanu, Słowenii, Finlandii, Włoch.

 

Liczba uczestników prezentujących referaty: 37

Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe: 24

Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych: 64,86%

Procentowy udział uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe: 64,86%

 

W celu podwyższenia rangi naukowej konferencji oraz zwiększenia stopnia spopularyzowania jej efektów Komitet Organizacyjny postarał się o uzyskanie sponsoringu technicznego Polskiej Sekcji IEEE, a artykuły konferencyjne są w trakcie zgłaszania do internetowej bazy IEEE Xplore, co znacząco podnosi międzynarodowy prestiż konferencji.

 

Trzystronicowe angielskojęzyczne artkuły uczestników zostały zrecenzowane przez 26 członków Komitetu Naukowego z całego świata. W ramach konferencji powstała publikacja „proceedings” pt. “2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), zawierająca zaakceptowane artykuły, spełniająca wszystkie wymogi IEEE (ISBN 978-1-5386-4591-8; IEEE Catalog Number: CFP18IWF-PRT). Artykuły powstałe w ramach niniejszej konferencji będą prawdopodobnie indeksowane w bazie Web of Science oraz Scopus. W ramach konferencji powstała specjalna strona internetowa http://www.isema2018.org/ z formularzem rejestracyjnym i możliwością płacenia „fee” poprzez payU oraz wydarzenie na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/events/1938842603042539/. Wydarzenie zostało również udokumentowane fotograficznie.

 

Uczestnicy konferencji  mają możliwość do opublikowania swoich pełnych prac w specjalnych numerach następujących czasopism (Open Access):

– International Agrophysics (IF: 0.967, publikacje pojawią się w pierwszym numerze w 2019 roku),

– Sensors – “Special Issue of SENSORS (IF: 2.677) – “Selected Papers from ISEMA 2018”.

 

Podczas spotkania Komitetu Naukowego uznano, że kolejna edycja ISEMA odbędzie się w Kiel w Niemczech.

 

Konferencja ISEMA 2018 cieszyła się wielkim uznaniem, padło wiele miłych słów min. od prof. Yuri Feldman’a (Hebrew University in Jerusalem, Applied Physics Department, Soft Condensed Matter Laboratory, Israel), dotyczących zarówno Lublina jak i Organizatorów.

 

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania: Organizacja Międzynarodowej Konferencji - 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 


06.06.2018
Jubileusz Fundacji PAN i PAN Oddział w Lublinie

          5 czerwca 2018 roku w Auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie odbył się uroczysty Jubileusz z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz 15–lecia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości.

 

Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Prof. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN, który przywitał gości oraz przybliżył temat Jubileuszu. Celem wydarzenia było ukazanie przybyłym gościom historii i działań Oddziału PAN oraz Fundacji PAN, które na przestrzeni lat reprezentowały PAN w regionie. Dla lubelskiego oddziału PAN jest to m.in. integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu, pozyskiwanie środków europejskich i innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej  współpracy naukowej  z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.

 

Następnie miała miejsce prezentacja pozostałych jednostek Polskiej Akademii Nauk, w tym :

 

Fundacji Polskiej Akademii Nauk, którą przedstawił Prezes Zarządu Ireneusz Samodulski.

Fundacja PAN inicjuje  nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Starania te ułatwiają  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

 

Następnie wystąpił Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego prof. dr hab. Cezary Sławiński. Prowadzone w nim interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa.

 

Jubileusz uświetniły wystąpienia zaproszonych gości:

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył dyplom uznania z medalem na ręce prof. Tomasza Trojanowskiego Prezesa oddziału PAN oraz Ireneusza Samodulskiego Prezesa Fundacji.

 

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wystąpił Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Wręczył dyplom uznania dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk z okazji Jubileuszu 15-lecia, oraz dyplom uznania dla Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie z okazji Jubileuszu 20-lecia. Prezes Fundacji PAN Ireneusz Samodulski otrzymał również wyróżnienie z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył medale Prezydenta Miasta Lublin dla Fundacji PAN oraz PAN Oddział w Lublinie.

 

Dyplom uznania zarówno dla Fundacji PAN jak i PAN Oddziału w Lublinie został przekazany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

 

Zwieńczeniem uroczystości był Referat okolicznościowy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski nt. „Józef Piłsudski na Syberii” wygłoszony przez prof. dr hab. Eugeniusza Niebelskiego – przewodniczącego Komisji Historycznej PAN w Lublinie. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na jubileuszowy poczęstunek. Każdy z gości otrzymał Biuletyn Informacyjny wydany z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

 

Galeria zdjęć 


01.06.2018
Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Działania w projekcie: „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz”

 

Działania zakończone w r. szk. 2017-18:

- Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (przedmioty przyrodnicze)

- Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 36 nauczycieli

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe ndywidualne (wszyscy uczn. III klas gimn.: 46 os.)

 

Działania w tarkcie realizacji:

SP w Wilkołazie

1)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-jęz. angielski dla SP

-jęz. niemiecki dla Gimn.

-matematyka dla Gimn.

2) Zajęcia rozwijające

-przyroda dla SP

-zaj. z przedm. przyrodniczych dla Gimn.

-zaj. informatyczne dla Gimn.

 

SP w Ostrowie

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- matematyka (kl. I-III)

- matematyka (kl. IV-VI)

- przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć - wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

2) Zajęcia rozwijające

- jęz. angielski (kl. I-III)

- jęz. angielski (kl. IV-VI)

- przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć - wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

- zajęcia informatyczne (kl. I-III)

- zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

 

SP w Marianówce

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- matematyka (kl. I-III)

- matematyka (kl. IV-VI)  

- jęz. angielski (kl. I-III)

- jęz. angielski (kl. IV-VI)

2) Zajęcia rozwijające

- przyroda (kl. I-III)

- przyroda (kl. IV-VI) - uzupełnienie zajęć – wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

- zajęcia informatyczne (kl. I-III)

- zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

3) Zajęcia logpedyczne w ramach pomocy psych.–pedagog. (kl. I-III)

 


25.05.2018
Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

        Informujemy, iż od kwietnia w projekcie „Bądź aktywny – postaw na siebie” zostało zrealizowane zadanie 1: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika” przez pierwszą i drugą grupę.

 

W dniach 15-30.05.2018 r. zaplanowane jest zrealizowanie „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w ramach zadania 2: „Blok miękkich kompetencji społecznych” dla pierwszej grupy. Druga grupa odbywa te zajęcia w dniach 21.05.2018 – 7.06.2018.  Celem zajęć jest zebranie i analiza informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania, przegląd wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych Uczestników Projektu.

 

Na czerwiec zaplanowane jest zrealizowanie „Bloku miękkich kompetencji społecznych”, „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” oraz „Grupowego treningu interpersonalnego” dla pierwszej i drugiej grupy. Ponadto odbędzie się „Blok miękkich kompetencji zawodowych” dla grupy 1, w ramach którego Uczestnicy wezmą udział w 3 modułach tj. „Zawodowe kompetencje interpersonalne”, „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” oraz „Warsztat autoprezentacji”. Celem „Zawodowych kompetencji interpersonalnych” jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych oraz wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, porównanie oczekiwań pracodawców z posiadanymi kompetencjami pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas „Warsztatów autoprezentacji” uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie, a także poznanie taktyki autoprezentacji.


21.05.2018
XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”

W dniach 15-18 maja 2018 roku odbyły się XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”.

 

Organizatorami BioPhys Spring 2018 byli:

- Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja),

- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  w Lublinie (Polska),

- Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska),

- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska),

- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Polska) – współorganizator od 2018 roku,

- Uniwersytet Szent István w Gödöllő (Węgry),

- Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy)

 

      Celem cyklicznych Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring" jest wymiana doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych. Warsztaty ukierunkowane są na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował między innymi: wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu i modelowania stanu środowiska przyrodniczego, doskonalenia metod produkcji rolniczej, przetwórstwa rolniczego oraz przetwarzania biomasy na cele spożywcze i niespożywcze.

 

W ramach warsztatów odbywały się wykłady zaproszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników spotkania, zorganizowana została także sesja posterowa. Podczas sesji tematycznych głoszone były proszone referaty plenarne doświadczonych naukowców:

 

-Professor István Farkas (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DESIGN AND EVALUATION OF A DRYING CHAMBER

-Associate Professor Zuzana Hlaváčová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

ELECTRICAL PROPERTIES OF VALUE-ADDED PASTA AND LINZ BISCUITS

-Professor Józef Horabik (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

PRESSURE DISTRIBUTION IN BULK OF SEEDS IN A SHALLOW MODEL SILO

-Associate Professor István Seres (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DO NOT BELIEVE TO YOUR EYE – OPTICAL EXPERIMENTS

-Associate Professor Vlasta Vozárová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

TGA AND DCS METHODS AS A TOOL OF BIO-MATERIALS INVESTIGATION

-Associate Professor Artur Nosalewicz (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

CROP PERFORMANCE UNDER DROUGHT AND ACCOMPANIED ABIOTIC STRESSES

 

W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doświadczeni pracownicy naukowi z 5 jednostek naukowych z 4 krajów: Czech University of Life Sciences w Pradze (Czechy), Szent István University w Gödöllő (Węgry), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja) oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (Polska).

 

W warsztatach uczestniczyło w sumie 47 osób. Wygłoszono 44 referaty, w tym 29 referatów gości zagranicznych i 15 z Instytutu Agrofizyki PAN.

 

Naukowy Komitet Organizacyjny warsztatów „BioPhys Spring 2018” z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, reprezentowali:

-Prof. dr hab. Józef Horabik,

-Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN,

Natomiast z Fundacji PAN mgr Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji.

 

Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny. Informacje o międzynarodowych warsztatach jak i zdjęcia dokumentujące przebieg warsztatów zostały umieszczone na stronach internetowych wszystkich współorganizatorów. Powstała także specjalna strona internetowa https://biophys.uniag.sk/ dotycząca Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring". Dodatkowo przebieg wydarzenia był relacjonowany na portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/events/1840477115971254/.

 

Warsztaty ukierunkowane były na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych, rolniczych i w żywności. Ztematykę badań naukowych która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska.

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring" łączą w sobie dwa podstawowe zadania międzynarodowego spotkania: wymianę doświadczeń zawodowych oraz integrację młodych ludzi z różnych krajów.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez aranżowanie wymiany osobowej między uznanymi ośrodkami naukowymi.

 

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018 - Book of Abstracts”. Ponadto istnieje możliwość publikowania pełnych tekstów artykułów w czasopismach: International Agrophysics, Acta Agrophysica, Research in Agricultural Engineering, Scientia Agriculture Bohemica.

 

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania:  Udział w XVII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring 2018" / 17th International Workshop for Young Scientists "BioPhys Spring 2018" – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 


18.05.2018
Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

             Informujemy, iż w terminie 14.05-19.05 pierwsza grupa Uczestników projektu „Bądź aktywny –postaw na siebie” brała udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Celem zajęć było nauczenie uczestników jak spostrzegać oraz rozumieć innych ludzi i samych siebie, jak  wyrażać własne myśli i uczucia oraz uważnie słuchać ze zrozumieniem. Psycholog przedstawił Uczestnikom sposoby rozwiązywania  problemów i konfliktów międzyludzkich oraz możliwości uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

 

W terminie 05.05 – 26.05 pierwsza grupa uczestników projektu realizuje warsztaty grupowe –zawodowe kompetencje interpersonalne, rynek pracy i warsztat edukacyjny, warsztat autoprezentacji w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji zawodowych.  Celem  zawodowych kompetencji interpersonalnych jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych, wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. Rynek pracy i warsztat edukacyjny  ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, oczekiwań pracodawców a posiadanych kompetencji pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas zajęć z warsztatów autoprezentacji uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie a także poznanie taktyki autoprezentacji.

 

W dniach 30.04 – 09.05 druga grupa uczestników brała  udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Podczas zajęć psycholog zbiera i poddaje analizie informacje na temat Uczestnika Projektu, określa jego problemy, wyznacza plan działania. Spotkania służą dokonaniu przeglądu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, przeprowadzenia badań z wykorzystaniem testowych standaryzowanych narzędzi, określeniu indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestników Projektu.

 

W okresie 21.05 – 26.05 druga grupa uczestników  bierze udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Grupa trzecia w terminie 16.05 – 19.05 realizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania, natomiast od 21.05 do 29. 05 realizuje indywidualne spotkania z psychologiem.


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara