Szkolenie w województwie podkarpackim – projekt STRATEGOR

Przedstawiciele podkarpackich urzędów gmin, miast oraz ośrodków pomocy społecznej 7 listopada uczestniczyli w szkoleniu z zastosowania narzędzia do programowania w obszarze przeciwdziałania ubóstwu – Podręcznika metodycznego, opracowanego w ramach projektu STRATEGOR. Szkolenie, które prowadzili eksperci Fundacji PAN, odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim blisko 100 przedstawicieli jednostek samorządu […]

Czytaj więcej

Zajęcia grupowe w Programie Wsparcia

Rozpoczynamy realizację zajęć grupowych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, przygotowanego przez Zespół Naukowy projektu talentON. Pierwsze spotkania odbędą się w Lublinie (Collegium Iuridicum KUL) oraz w Warszawie (kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego). Ćwiczenia poprowadzą nasi eksperci – psychologowie oraz pedagodzy posiadających stopień naukowy, zajmujących się badaniami naukowymi […]

Czytaj więcej

Program badań nt. integracji społecznej w systemie oświaty

Eksperci Fundacji PAN przygotowali narzędzia monitorowania integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, które wykorzystujemy w trwających badaniach ilościowych w szkołach na wybranej próbie dzieci. Badaniami objęci są uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: ukraińscy uczniowie klas 4-8; ukraińscy uczniowie szkół średnich; polscy uczniowie klas 4-8; polscy uczniowie szkół średnich. Przeprowadzamy również badanie wśród kadry pedagogicznej […]

Czytaj więcej

II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON

Trwa II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON, w czasie którego wybierzemy uczniów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu szkoły, które zgłosiły chęć udziału w Programie, nominują uczniów, którzy w opinii nauczycieli danej placówki posiadają uzdolnienia w obszarze nauk humanistycznych bądź społecznych. Nominowani przez nauczycieli uczniowie otrzymali od nas skonstruowany na potrzeby rekrutacji […]

Czytaj więcej

IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. w Nałęczowie odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Myślą przewodnią sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności