Podpisanie Partnerstwa na rzecz dostępności

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego w ramach programu Dostępność Plus. Podpisanie dokumentu odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a z ramienia Fundacji – Prezes Ireneusz Samodulski. Program Dostępność […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 3/2018/PAW/FPAN-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Program aktywnego włączenia, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert wynajmu sal dydaktycznych na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy oraz poradnictwa prawnego, dla 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

  Szanowni Państwo!   Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert  na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR dotyczące przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration w ramach realizacji projektu „NOWE KWALIFIKACJE – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” nr RPLU.10.02.00-06-055/17 Zamówienie obejmuje przeprowadzenie usługi studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration dla min. 1 uczestnika projektu pt. „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0055/17, w terminie do 31.12.2019r. Rozeznanie rynku nr […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności