Fundacja PAN nawiązała współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych podpisano umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Polskiej Akademii Nauk a IBE. Planowana jest wspólna realizacja projektów badawczych w obszarze edukacji. Umowę między IBE a Fundacją Polskiej Akademii Nauk podpisali: Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji oraz dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE. W wydarzeniu wziął udział także dr Jakub Koper, zastępca dyrektora IBE i […]

Czytaj więcej

Fundacja PAN przekazała wojewodom najnowszą publikację pt. „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk”.

Publikacja została opracowana na podstawie szerokich badań nad kulturą good governance, we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi: Lubelskim, Mazowieckim, Podlaskim, Podkarpackim oraz Świętokrzyskim. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy i praktycznych wskazówek dla budowania kultury organizacyjnej w administracji. W ramach prac naukowych opracowano również narzędzie do diagnozowania poziomu kultury GG w jednostkach. Publikacja została sfinansowana ze środków projektu […]

Czytaj więcej

Rozpoczęto realizację projektu „@talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”

Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jego celem jest zastosowanie humanistyki dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne wdrożenie jej osiągnięć i wykorzystanie zaplecza naukowego w praktyce kształcenia i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne. Celem głównym projektu jest opracowanie […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje Podręcznik metodyczny

Opracowana przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk publikacja „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny – część praktyczna” uzyskała rekomendację Minister Rodziny i Polityki Społecznej do stosowania przez samorządy przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz kreowaniu działań w lokalnej polityce społecznej. W piśmie skierowanym do wszystkich wojewodów Minister Marlena Maląg podkreśliła istotne znaczenie […]

Czytaj więcej

Badanie w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła badanie dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w obszarze diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Ankiety badawcze wypełniło niemal 120 000 respondentów, co przekłada się na wartość ponad 23 500 000 odpowiedzi. W nadchodzących tygodniach eksperci i naukowcy Fundacji PAN przeanalizują uzyskane wyniki, które posłużą do opracowania modeli wsparcia dla dzieci, młodzież […]

Czytaj więcej