Szkolenie w województwie podkarpackim – projekt STRATEGOR

Przedstawiciele podkarpackich urzędów gmin, miast oraz ośrodków pomocy społecznej 7 listopada uczestniczyli w szkoleniu z zastosowania narzędzia do programowania w obszarze przeciwdziałania ubóstwu – Podręcznika metodycznego, opracowanego w ramach projektu STRATEGOR. Szkolenie, które prowadzili eksperci Fundacji PAN, odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim blisko 100 przedstawicieli jednostek samorządu […]

Czytaj więcej

Zajęcia grupowe w Programie Wsparcia

Rozpoczynamy realizację zajęć grupowych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, przygotowanego przez Zespół Naukowy projektu talentON. Pierwsze spotkania odbędą się w Lublinie (Collegium Iuridicum KUL) oraz w Warszawie (kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego). Ćwiczenia poprowadzą nasi eksperci – psychologowie oraz pedagodzy posiadających stopień naukowy, zajmujących się badaniami naukowymi […]

Czytaj więcej

Program badań nt. integracji społecznej w systemie oświaty

Eksperci Fundacji PAN przygotowali narzędzia monitorowania integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, które wykorzystujemy w trwających badaniach ilościowych w szkołach na wybranej próbie dzieci. Badaniami objęci są uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: ukraińscy uczniowie klas 4-8; ukraińscy uczniowie szkół średnich; polscy uczniowie klas 4-8; polscy uczniowie szkół średnich. Przeprowadzamy również badanie wśród kadry pedagogicznej […]

Czytaj więcej

II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON

Trwa II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON, w czasie którego wybierzemy uczniów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu szkoły, które zgłosiły chęć udziału w Programie, nominują uczniów, którzy w opinii nauczycieli danej placówki posiadają uzdolnienia w obszarze nauk humanistycznych bądź społecznych. Nominowani przez nauczycieli uczniowie otrzymali od nas skonstruowany na potrzeby rekrutacji […]

Czytaj więcej

IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. w Nałęczowie odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Myślą przewodnią sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością […]

Czytaj więcej

Aplikacje „Lubelski Podcast Naukowy”

W sklepie AppStore oraz Google Play jest dostępna do pobrania bezpłatna aplikacja mobilna Lubelski Podcast Naukowy. W aplikacji masz dostęp do nagrań rozmów z przedstawicielami lubelskiego świata nauki. Możesz obejrzeć i odsłuchać odcinki, w których naukowcy lubelskich uczelni prezentują swoje badania oraz osiągnięcia naukowe, jak również dzielą się rzetelną i sprawdzoną wiedzą o aktualnych wydarzeniach […]

Czytaj więcej

Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty nad Programem talentON

Z dumą informujemy, że Program talentON został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w I. etapie rekrutacji do Programu Wsparcia. Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej projektu (talenton.pl) Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: kuratorium.lublin.pl

Czytaj więcej

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych nad projektem talentON

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem realizowany przez Fundację PAN projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”. Wspólnym celem IBE i FPAN jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i […]

Czytaj więcej

Rekrutacja szkół do Programu Wsparcia talentON

Rozpoczynamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego do złożenia formularza zgłoszeniowego szkoły. Rekrutacja szkół polega na wypełnieniu przez dyrekcję placówki (lub wyznaczonego przez dyrekcję szkoły pracownika) formularza zgłoszeniowego szkoły (do pobrania tutaj – PDF) i przesłanie go na adres biura projektu: Fundacja Polskiej […]

Czytaj więcej