Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na Zakup i dostarczenie niezbędnego wyposażenia do szkół na potrzeby testowania PF […]

Czytaj więcej

Konferencja promująca ideę projektu e-OZEL

W dniu 18.06.2013 roku  odbyła się konferencja promująca idee projektu. Jej celem była promocja założeń projektu oraz prezentacja perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Uczestnikami konferencji byli  między innymi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wyniki badania kluczowego, wstępną wersję portalu wraz z grą edukacyjną on-line dotyczącą systemu […]

Czytaj więcej