OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją produktu finalnego projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Udostępniamy Państwu […]

Czytaj więcej

INNOWACYJNE PROGRAMY INTEGRALNE WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ – PODRĘCZNIKI DO POBRANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Komponent K.0. – Podręcznik narzędzi diagnostycznych – pobierz 2. Azimuth Vita. […]

Czytaj więcej

UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU LRKZ DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI & PR

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MODEL EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH” – upowszechnianie i włączenie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu do głównego nurtu polityki. Celem strategii upowszechniania projektu jest dotarcie z informacją o produkcie do jak najszerszego grona użytkowników i odbiorców. Upowszechnianiu będzie podlegał cały produkt finalny ze wszystkimi podproduktami i […]

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA III GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z III grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”. Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA I GRUPY

Informujemy, iż w dniu 19 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z I grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”. Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczęły się działania w ramach procesu Upowszechniania  Produktu Finalnego w Projekcie „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. Odbyły się już pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach „Collegium Pedagogicum Program szkoleniowy i rozwoju kwalifikacji”.

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA II GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z II grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA” Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w dniu 19.03.2014 otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która na podstawie pozytywnej walidacji projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Mazowieckiego zatwierdziła projekt do dalszej realizacji. W […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – ZMIANA PARTNERA PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż nastąpiła zmiana Partnera projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. W miejsce Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Partnerem projektu została Fundacja ADYS. Fundacja ADYS jest organizacją aktywnie działającym na terenie województwa mazowieckiego w zakresie działań […]

Czytaj więcej