LISTY RANKINGOWE PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”,  zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie KAPITALNA KOBIETA, po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, zamieszcza listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych. pobierz

Czytaj więcej

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na: Zakup i dostarczenie 24 tablic interaktywnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień. WYJAŚNIENIA 1 – pobierz […]

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  w związku z realizacją projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na: ZAKUP I DOSTARCZENIE 24 TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA […]

Czytaj więcej

LISTY RANKINGOWE PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”,  zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie KAPITALNA KOBIETA, zamieszcza listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę osób niezakwalifikowanych. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu KAPITALNA KOBIETA Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do projektu KAPITALNA KOBIETA

Czytaj więcej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA” Rekrutacja uzupełniająca potrwa od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, które mieści się w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub […]

Czytaj więcej

ZMIANY DO REGULAMINU UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE „KAPITALNA KOBIETA”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził proponowane zmiany do Regulaminu Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie „Kapitalna Kobieta”. Zmiany dotyczą zapisów: – CZĘŚCI PIERWSZEJ w § 7 pkt […]

Czytaj więcej

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „KAPITALNA KOBIETA”

Informujemy, że rekrutacja do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA” rozpocznie się od dnia 26 września 2013 roku Rekrutacja będzie trwała do dnia 8 listopada 2013 roku. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, które mieści się w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub drogą pocztową […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na Zakup i dostarczenie niezbędnego wyposażenia do szkół na potrzeby testowania PF […]

Czytaj więcej

Konferencja promująca ideę projektu e-OZEL

W dniu 18.06.2013 roku  odbyła się konferencja promująca idee projektu. Jej celem była promocja założeń projektu oraz prezentacja perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Uczestnikami konferencji byli  między innymi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wyniki badania kluczowego, wstępną wersję portalu wraz z grą edukacyjną on-line dotyczącą systemu […]

Czytaj więcej