I KONGRES SAMORZĄDOWY W LUBLINIE

W dniu 3 listopada 2015 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w Lublinie odbył się I Kongres Samorządowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Marszałkiem Województwa Lubelskiego, który doceniając rangę przedsięwzięcia objął je patronatem honorowym. Tegoroczny Kongres Samorządowy w Lublinie był wyjątkowym wydarzeniem w skali […]

Czytaj więcej

WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

W dniu 29.09.2015 roku w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się PANELE TEMATYCZNE kończące realizację projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Wydarzenie miało jednocześnie charakter edukacyjny. W czterech aulach odbywały się prezentacje, wykłady oraz dyskusje na temat czterech […]

Czytaj więcej

BRAK MIEJSC NA PANELACH TEMATYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że wyczerpana została liczba miejsc na PANELACH TEMATYCZNYCH organizowanych w ramach projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową.

Czytaj więcej

OSTATNI ETAP PROJEKTU „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje ostatni etap projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Ostatnią fazą przedsięwzięcia jest UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW FINALNYCH, tj.: 1. Gry edukacyjnej „GRA O PRĄD” (dostępna on-line przez przeglądarkę WWW) – dotyczy branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).  Gra jest przeznaczona dla szkolnych […]

Czytaj więcej

PRODUKTY FINALNE PROJEKTU „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA W WIEKU 15-19 UKIERUNKOWANE NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO – MODEL MAZOWIECKI”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Podręcznik dla […]

Czytaj więcej

TARGI WYSTAWIENNICZE „W KRĘGU INNOWACJI”

W dniu 16 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie podczas targów wystawienniczych pod hasłem „W kręgu innowacji”  zostały zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka  i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt „PI: Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” oraz „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) […]

Czytaj więcej

OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją produktu finalnego projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Udostępniamy Państwu […]

Czytaj więcej

INNOWACYJNE PROGRAMY INTEGRALNE WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ – PODRĘCZNIKI DO POBRANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Komponent K.0. – Podręcznik narzędzi diagnostycznych – pobierz 2. Azimuth Vita. […]

Czytaj więcej

UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU LRKZ DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI & PR

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MODEL EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH” – upowszechnianie i włączenie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu do głównego nurtu polityki. Celem strategii upowszechniania projektu jest dotarcie z informacją o produkcie do jak najszerszego grona użytkowników i odbiorców. Upowszechnianiu będzie podlegał cały produkt finalny ze wszystkimi podproduktami i […]

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA III GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z III grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”. Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej