Zapytanie ofertowe nr 1/ZRPR/2023

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pn. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”; Umowa nr SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r., zaprasza do składnia ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr […]

Czytaj więcej

14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023)

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Instytutem Agrofizyki PAN zaprasza na 14. Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, która odbędzie się w Lublinie dniach 11-13 września 2023 r. Naszą intencją jest, aby ICA gromadziła naukowców, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane: gleba, rośliny, żywność, bioprodukty, a także zmiany klimatyczne. Spotkanie w ramach Konferencji ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego […]

Czytaj więcej

„Rzemieślnik na czasie!” – podsumowanie wydarzeń

W ramach realizacji zadania „Rzemieślnik na czasie!” zorganizowaliśmy wykłady, warsztaty z profesjonalistami, konkursy międzypokoleniowe oraz panele dyskusyjne, których celem było budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, a także pokazanie zalet rzemieślnictwa i kształcenia zawodowego. Wydarzenia poświęcone były próbie znalezienia wspólnego mianownika międzypokoleniowego oraz pokazania, że zarówno starsi, jak i młodsi ludzie mogą się od siebie […]

Czytaj więcej

„Rzemieślnik na czasie!” – spotkanie w Lublinie

Pierwsze wydarzenie w ramach zadania „Rzemieślnik na czasie!” odbyło się 29 listopada w Lublinie. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu „Wczoraj i Dziś”, dotyczącego rzemiosła, języka polskiego, związków frazeologicznych związanych z rzemiosłem, które na trwale stały się elementem kultury narodowej. Następnie odbył się konkurs z nagrodami, którego tematyka dotyczyła współzawodnictwa międzypokoleniowego związanego z tematyką […]

Czytaj więcej

Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne – Rzemieślnik na czasie startujemy!

Zapraszamy na 4 wydarzenia, których celem jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji. 4 miasta: Lublin, Hrubieszów, Biała Podlaska, Zamość. Poprzez wykład, warsztaty z profesjonalistami oraz panel dyskusyjny zostaną pokazane zalety rzemieślnictwa i kształcenia zawodowego. Dla uczestników KONKURS MIĘDZYPOKOLENIOWY z atrakcyjnymi nagrodami. Szczegółowe informacje oraz […]

Czytaj więcej

Szkolenie w województwie podkarpackim – projekt STRATEGOR

Przedstawiciele podkarpackich urzędów gmin, miast oraz ośrodków pomocy społecznej 7 listopada uczestniczyli w szkoleniu z zastosowania narzędzia do programowania w obszarze przeciwdziałania ubóstwu – Podręcznika metodycznego, opracowanego w ramach projektu STRATEGOR. Szkolenie, które prowadzili eksperci Fundacji PAN, odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim blisko 100 przedstawicieli jednostek samorządu […]

Czytaj więcej

Zajęcia grupowe w Programie Wsparcia

Rozpoczynamy realizację zajęć grupowych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, przygotowanego przez Zespół Naukowy projektu talentON. Pierwsze spotkania odbędą się w Lublinie (Collegium Iuridicum KUL) oraz w Warszawie (kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego). Ćwiczenia poprowadzą nasi eksperci – psychologowie oraz pedagodzy posiadających stopień naukowy, zajmujących się badaniami naukowymi […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 2/MCE/2022

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją zadania pn. „Rzemieślnik na czasie!”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatnego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dot. realizacji usługi oprawy graficznej wydarzeń (broszury, ulotki, plakaty). Zamówienie obejmuje: Opracowanie projektów (zgodnie z […]

Czytaj więcej

Program badań nt. integracji społecznej w systemie oświaty

Eksperci Fundacji PAN przygotowali narzędzia monitorowania integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, które wykorzystujemy w trwających badaniach ilościowych w szkołach na wybranej próbie dzieci. Badaniami objęci są uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: ukraińscy uczniowie klas 4-8; ukraińscy uczniowie szkół średnich; polscy uczniowie klas 4-8; polscy uczniowie szkół średnich. Przeprowadzamy również badanie wśród kadry pedagogicznej […]

Czytaj więcej

II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON

Trwa II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON, w czasie którego wybierzemy uczniów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu szkoły, które zgłosiły chęć udziału w Programie, nominują uczniów, którzy w opinii nauczycieli danej placówki posiadają uzdolnienia w obszarze nauk humanistycznych bądź społecznych. Nominowani przez nauczycieli uczniowie otrzymali od nas skonstruowany na potrzeby rekrutacji […]

Czytaj więcej