Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca). Spotkania doradcze, organizowane […]

Czytaj więcej

Ponad 3500 uczestników projektu STRATEGOR

Już ponad 3500 osób zgłosiło się do udziału w projekcie STRATEGOR, w którym prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Eksperci Fundacji PAN nieustannie wspierają zainteresowane ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin i miast w stosowaniu opracowanego Podręcznika metodycznego – narzędzia rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do […]

Czytaj więcej

Przedłużenie projektu STATEGOR

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla jego uczestników bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 października 2022 roku. W tym czasie eksperci Fundacji PAN będą świadczyli usługi: doradztwo bieżące, techniczne i wdrożeniowe, w zakresie stosowania opracowanego narzędzia (Podręcznika metodycznego) oraz obsługi platformy e-learningowej; doradztwo merytoryczne i metodyczne z zakresu planowania strategicznego, konsultacje superwizyjne […]

Czytaj więcej

Ruszają pierwsze podcasty naukowe

Fundacja PAN rozpoczęła nagrania pierwszych podcastów w ramach projektu Lubelski Podcast Naukowy. Tematyka początkowych podcastów dotyczy takich zagadnień, jak: Prawnik filozof vs. Prawnik rzemieślnik – czym jest prawo? Po co prawnikowi filozofia prawa? Jaki jest cel filozofii prawa? Czy filozofia prawa ma doniosłość praktyczną? (Występuje: dr Dawid Kostecki) Sprawiedliwość naczelną wartością w prawie? – czy […]

Czytaj więcej

Model wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie

Eksperci Fundacji PAN – członkowie Zespołu Naukowego projektu talentON – przygotowali interdyscyplinarny Model wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. Zaproponowany Model zawiera podstawy teoretyczne dotyczące zdolności oraz ich rozwoju, jak również praktyczne zagadnienia, rekomendacje i działania pomocowe, które mają służyć skutecznemu i wielorakiemu rozwojowi uzdolnień uczniów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Model został przygotowanych […]

Czytaj więcej

Fundacja PAN nawiązała współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych podpisano umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Polskiej Akademii Nauk a IBE. Planowana jest wspólna realizacja projektów badawczych w obszarze edukacji. Umowę między IBE a Fundacją Polskiej Akademii Nauk podpisali: Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji oraz dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE. W wydarzeniu wziął udział także dr Jakub Koper, zastępca dyrektora IBE i […]

Czytaj więcej

Fundacja PAN przekazała wojewodom najnowszą publikację pt. „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk”.

Publikacja została opracowana na podstawie szerokich badań nad kulturą good governance, we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi: Lubelskim, Mazowieckim, Podlaskim, Podkarpackim oraz Świętokrzyskim. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy i praktycznych wskazówek dla budowania kultury organizacyjnej w administracji. W ramach prac naukowych opracowano również narzędzie do diagnozowania poziomu kultury GG w jednostkach. Publikacja została sfinansowana ze środków projektu […]

Czytaj więcej

Rozpoczęto realizację projektu „@talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”

Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jego celem jest zastosowanie humanistyki dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne wdrożenie jej osiągnięć i wykorzystanie zaplecza naukowego w praktyce kształcenia i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne. Celem głównym projektu jest opracowanie […]

Czytaj więcej