Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

  Szanowni Państwo!   Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert  na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR dotyczące przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration w ramach realizacji projektu „NOWE KWALIFIKACJE – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” nr RPLU.10.02.00-06-055/17 Zamówienie obejmuje przeprowadzenie usługi studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration dla min. 1 uczestnika projektu pt. „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0055/17, w terminie do 31.12.2019r. Rozeznanie rynku nr […]

Czytaj więcej

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA […]

Czytaj więcej

STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Projekt jest realizowany w […]

Czytaj więcej

Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie opracowała „Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki”, który jest kluczowym dokumentem zakończonego wspólnego projektu. PRI oparty jet o standardy wykorzystujące w praktyce zasadę good governance jako wyznacznika nowoczesnej administracji publicznej. Przygotowana koncepcja wsparcia rozwoju instytucjonalnego […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 2/2018/PAW/FPAN-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Program aktywnego włączenia, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert wynajmu sal dydaktycznych na przeprowadzenie wsparcia identyfikacyjno – doradczego, warsztatów samopoznania i kompetencji interpersonalnych oraz warsztatów autoprezentacji, dla […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/4/2018-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne oraz grupowe, w planowanym […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/3/2018-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na usługę zapewnienia wyżywienia podczas zajęć grupowych dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu podzielonych […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/2/2018-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów zarządzania sobą dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu podzielonych na […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/1/2018-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowego treningu ekonomicznego dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu podzielonych na 10 […]

Czytaj więcej