Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje Podręcznik metodyczny

Opracowana przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk publikacja „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny – część praktyczna” uzyskała rekomendację Minister Rodziny i Polityki Społecznej do stosowania przez samorządy przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz kreowaniu działań w lokalnej polityce społecznej. W piśmie skierowanym do wszystkich wojewodów Minister Marlena Maląg podkreśliła istotne znaczenie […]

Czytaj więcej

Badanie w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła badanie dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w obszarze diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Ankiety badawcze wypełniło niemal 120 000 respondentów, co przekłada się na wartość ponad 23 500 000 odpowiedzi. W nadchodzących tygodniach eksperci i naukowcy Fundacji PAN przeanalizują uzyskane wyniki, które posłużą do opracowania modeli wsparcia dla dzieci, młodzież […]

Czytaj więcej

Raport z pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk prezentuje raporty z pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Raport dotyczący badania uczniów Uzyskane w ramach pilotażu wyniki potwierdzają związek kapitału psychologicznego z otrzymywanym wsparciem oraz jakością przystosowania (zdrowotnego, […]

Czytaj więcej

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”

17 i 18 września 2021 r. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 (CTW-113) odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona zagadnieniu „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem […]

Czytaj więcej

Reorganizacja regionalnych biur doradczych Fundacji PAN

Początkiem września zmianie ulega organizacja pracy regionalnych biur doradczych Fundacji PAN. Udzielane przez regionalnych doradców bieżące, techniczne i wdrożeniowe wsparcie dla uczestników projektu STRATEGOR odbywać się będzie w podziale na makroregiony:   CENTRALNO-PÓŁNOCNY – województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie Adres: ul. Ziębicka 35, 60-166 Poznań Godziny otwarcia biura: pn-pt – 8.00-16.00 Tel. 503-431-022 E-mail: strategor@fundacja-pan.lublin.pl Koordynator makroregionu: […]

Czytaj więcej

Zakończenie pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła realizację pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Zebrane odpowiedzi pomogą w prawidłowym doborze metodyki do badania głównego, dzięki któremu zostaną opracowane adekwatne modele wsparcia dla dzieci, młodzież i […]

Czytaj więcej

Lublin stawia na zawodowców

Zakończył się projekt Lublin stawia na zawodowców, realizowany w partnerstwie z Gminą Lublin. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele 4 szkół kształcenia zawodowego (techników), prowadzanych przez Miasto Lublin. W ciągu 2 lat Fundacja PAN zorganizowała wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń i zajęć dodatkowych dla niemal 550 uczniów, którzy uzyskali możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zwiększających […]

Czytaj więcej