Lublin stawia na zawodowców

Zakończył się projekt Lublin stawia na zawodowców, realizowany w partnerstwie z Gminą Lublin. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele 4 szkół kształcenia zawodowego (techników), prowadzanych przez Miasto Lublin. W ciągu 2 lat Fundacja PAN zorganizowała wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń i zajęć dodatkowych dla niemal 550 uczniów, którzy uzyskali możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zwiększających […]

Czytaj więcej

Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro – zakończenie projektu

Projekt Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro, realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska, zakończył się. Działania adresowane były do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. W ramach projektu zorganizowaliśmy wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń dla 280 uczniów, którzy uzyskali dodatkowe uprawnienia zwiększających szanse na rynku pracy (m.in. operator […]

Czytaj więcej

Koniec projektu Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Zakończył się projekt Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparciem zostało objętych 80 osób pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Gminy Lublin bądź okoliczne gminy, wchodzące w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). […]

Czytaj więcej

Nowe tematy bezpłatnych webinarów

Eksperci Fundacji PAN zachęcają pracowników służb społecznych oraz urzędów gmin i miast do wzięcia udziału w specjalistycznym doradztwie on-line (webinarium), które jest oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień: Diagnoza strategiczna – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej? Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Budżet […]

Czytaj więcej

Wniosek o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego

Fundacja PAN wraz z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską zwrócili się z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego, dotyczącego opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik został opracowany przez ekspertów Fundacji PAN, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczas z opracowań zawartych w Podręczniku metodycznym skorzystało niemal […]

Czytaj więcej

Nowa siedziba Fundacji PAN

Informujemy, że od 10 marca 2021 r. nowa siedziba Fundacji Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie. Bardzo prosimy, by na fakturach, umowach i pozostałych dokumentach zamieszczać nowe dane adresowe, czyli: Fundacja Polskiej Akademii Nauk ul. Spokojna 1 20-400 Lublin NIP 712 279 73 97   Biuro projektów przy ul. Turystycznej 44 […]

Czytaj więcej

Zakończenie projektu dotyczącego specjalistycznego wsparcia dla administracji publicznej

Zakończyła się realizacja projektu Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego, realizowanego w partnerstwie z 6 miastami: Białą Podlaską, Krasnymstawem, Kraśnikiem, Łęczną, Puławami i Zamościem. Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz obsługi podatkowej. Zgodnie z założeniami projektu przeszkolono łącznie 204 […]

Czytaj więcej

Kompendium wiedzy pracowników administracji państwowej

Zespół badawczy Fundacji Polskiej Akademii Nauk opracował kompendium wiedzy urzędnika, na które składają się podręczniki: „Kultura języka pisanego w oficjalnej komunikacji urzędowej” „Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej” „Kultura informacyjna urzędników administracji publicznej (składnik kultury organizacyjnej) źródłem Good Governance” „Kultura organizacyjna Good Governance w urzędach wojewódzkich dla efektywnego zarządzania humanistycznego. Praktyczny podręcznik do tworzenia kompleksowego modelu” […]

Czytaj więcej

Bezpłatne webinary

W ramach udzielanego bezpłatnego doradztwa dla uczestników projektu STRATEGOR, doradcy specjalistyczni Fundacji PAN zapraszają do skorzystania z nowej formy wsparcia – webinarów, czyli warsztatów internetowych. Tematami bieżących spotkań są: Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Budżet – Jak opracować budżet w SRPS? Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej? W kolejnych […]

Czytaj więcej

Fundacja PAN patronem honorowym wydarzenia Cosmic Challenge – II edycja

Fundacja Polskiej Akademii Nauk objęła honorowym patronatem II edycję programu edukacyjnego „Cosmic Challenge„, organizowanego przez Fundację „SpaceShip” we współpracy z instytucją Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre w Redu „Cosmic Challange” to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, zainteresowanych tematyką Kosmosu. II edycja programu skierowana jest do uczniów szkół średnich z całej […]

Czytaj więcej