IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. w Nałęczowie odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Myślą przewodnią sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością […]

Czytaj więcej

Aplikacje „Lubelski Podcast Naukowy”

W sklepie AppStore oraz Google Play jest dostępna do pobrania bezpłatna aplikacja mobilna Lubelski Podcast Naukowy. W aplikacji masz dostęp do nagrań rozmów z przedstawicielami lubelskiego świata nauki. Możesz obejrzeć i odsłuchać odcinki, w których naukowcy lubelskich uczelni prezentują swoje badania oraz osiągnięcia naukowe, jak również dzielą się rzetelną i sprawdzoną wiedzą o aktualnych wydarzeniach […]

Czytaj więcej

Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty nad Programem talentON

Z dumą informujemy, że Program talentON został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w I. etapie rekrutacji do Programu Wsparcia. Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej projektu (talenton.pl) Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: kuratorium.lublin.pl

Czytaj więcej

Patronat Instytutu Badań Edukacyjnych nad projektem talentON

Z radością informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem realizowany przez Fundację PAN projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”. Wspólnym celem IBE i FPAN jest wspieranie potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i […]

Czytaj więcej

Rekrutacja szkół do Programu Wsparcia talentON

Rozpoczynamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego do złożenia formularza zgłoszeniowego szkoły. Rekrutacja szkół polega na wypełnieniu przez dyrekcję placówki (lub wyznaczonego przez dyrekcję szkoły pracownika) formularza zgłoszeniowego szkoły (do pobrania tutaj – PDF) i przesłanie go na adres biura projektu: Fundacja Polskiej […]

Czytaj więcej

Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca). Spotkania doradcze, organizowane […]

Czytaj więcej

Ponad 3500 uczestników projektu STRATEGOR

Już ponad 3500 osób zgłosiło się do udziału w projekcie STRATEGOR, w którym prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Eksperci Fundacji PAN nieustannie wspierają zainteresowane ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin i miast w stosowaniu opracowanego Podręcznika metodycznego – narzędzia rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do […]

Czytaj więcej

Przedłużenie projektu STATEGOR

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla jego uczestników bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 października 2022 roku. W tym czasie eksperci Fundacji PAN będą świadczyli usługi: doradztwo bieżące, techniczne i wdrożeniowe, w zakresie stosowania opracowanego narzędzia (Podręcznika metodycznego) oraz obsługi platformy e-learningowej; doradztwo merytoryczne i metodyczne z zakresu planowania strategicznego, konsultacje superwizyjne […]

Czytaj więcej

Ruszają pierwsze podcasty naukowe

Fundacja PAN rozpoczęła nagrania pierwszych podcastów w ramach projektu Lubelski Podcast Naukowy. Tematyka początkowych podcastów dotyczy takich zagadnień, jak: Prawnik filozof vs. Prawnik rzemieślnik – czym jest prawo? Po co prawnikowi filozofia prawa? Jaki jest cel filozofii prawa? Czy filozofia prawa ma doniosłość praktyczną? (Występuje: dr Dawid Kostecki) Sprawiedliwość naczelną wartością w prawie? – czy […]

Czytaj więcej