Raport z pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk prezentuje raporty z pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Raport dotyczący badania uczniów Uzyskane w ramach pilotażu wyniki potwierdzają związek kapitału psychologicznego z otrzymywanym wsparciem oraz jakością przystosowania (zdrowotnego, […]

Czytaj więcej

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”

17 i 18 września 2021 r. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 (CTW-113) odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona zagadnieniu „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem […]

Czytaj więcej

Reorganizacja regionalnych biur doradczych Fundacji PAN

Początkiem września zmianie ulega organizacja pracy regionalnych biur doradczych Fundacji PAN. Udzielane przez regionalnych doradców bieżące, techniczne i wdrożeniowe wsparcie dla uczestników projektu STRATEGOR odbywać się będzie w podziale na makroregiony:   CENTRALNO-PÓŁNOCNY – województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie Adres: ul. Ziębicka 35, 60-166 Poznań Godziny otwarcia biura: pn-pt – 8.00-16.00 Tel. 503-431-022 E-mail: strategor@fundacja-pan.lublin.pl Koordynator makroregionu: […]

Czytaj więcej

Zakończenie pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła realizację pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Zebrane odpowiedzi pomogą w prawidłowym doborze metodyki do badania głównego, dzięki któremu zostaną opracowane adekwatne modele wsparcia dla dzieci, młodzież i […]

Czytaj więcej

Lublin stawia na zawodowców

Zakończył się projekt Lublin stawia na zawodowców, realizowany w partnerstwie z Gminą Lublin. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele 4 szkół kształcenia zawodowego (techników), prowadzanych przez Miasto Lublin. W ciągu 2 lat Fundacja PAN zorganizowała wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń i zajęć dodatkowych dla niemal 550 uczniów, którzy uzyskali możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zwiększających […]

Czytaj więcej

Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro – zakończenie projektu

Projekt Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro, realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska, zakończył się. Działania adresowane były do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. W ramach projektu zorganizowaliśmy wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń dla 280 uczniów, którzy uzyskali dodatkowe uprawnienia zwiększających szanse na rynku pracy (m.in. operator […]

Czytaj więcej

Koniec projektu Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Zakończył się projekt Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparciem zostało objętych 80 osób pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Gminy Lublin bądź okoliczne gminy, wchodzące w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). […]

Czytaj więcej

Nowe tematy bezpłatnych webinarów

Eksperci Fundacji PAN zachęcają pracowników służb społecznych oraz urzędów gmin i miast do wzięcia udziału w specjalistycznym doradztwie on-line (webinarium), które jest oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień: Diagnoza strategiczna – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej? Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Budżet […]

Czytaj więcej

Wniosek o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego

Fundacja PAN wraz z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską zwrócili się z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego, dotyczącego opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik został opracowany przez ekspertów Fundacji PAN, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczas z opracowań zawartych w Podręczniku metodycznym skorzystało niemal […]

Czytaj więcej

Nowa siedziba Fundacji PAN

Informujemy, że od 10 marca 2021 r. nowa siedziba Fundacji Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie. Bardzo prosimy, by na fakturach, umowach i pozostałych dokumentach zamieszczać nowe dane adresowe, czyli: Fundacja Polskiej Akademii Nauk ul. Spokojna 1 20-400 Lublin NIP 712 279 73 97   Biuro projektów przy ul. Turystycznej 44 […]

Czytaj więcej