Rozeznanie rynku nr WKZ/1/2018/NNW

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, nr RPLU.12.04.00-06-0015/17 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert […]

Czytaj więcej

Dobre wykształcenie – Lepsza Praca

Działania w projekcie: „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca” Działania zakończone – Doposażenie szkół – zakup sprzętu/materiałów dydaktyczne do pracowni praktycznej nauki zawodu Działania w tarkcie realizacji: – Szkolenia specjalistyczne (z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompetencje uczniów – Szkolenia/kursy kwalifikacyjne doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu – Staże u pracodawców w branżach […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie z ISEMA

Sprawozdanie 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018) W dniach 4-7 czerwca 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018). Organizatorami ISEMA 2018 byli: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska), Fundacja […]

Czytaj więcej

Jubileusz Fundacji PAN i PAN Oddział w Lublinie

5 czerwca 2018 roku w Auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie odbył się uroczysty Jubileusz z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz 15–lecia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości. Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Prof. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN, który przywitał gości oraz przybliżył temat Jubileuszu. Celem […]

Czytaj więcej

Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Działania w projekcie: „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” Działania zakończone w r. szk. 2017-18: – Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (przedmioty przyrodnicze) – Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 36 nauczycieli – Doradztwo edukacyjno-zawodowe ndywidualne (wszyscy uczn. III klas gimn.: 46 os.) Działania w tarkcie realizacji: SP w […]

Czytaj więcej

Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, iż od kwietnia w projekcie „Bądź aktywny – postaw na siebie” zostało zrealizowane zadanie 1: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika” przez pierwszą i drugą grupę. W dniach 15-30.05.2018 r. zaplanowane jest zrealizowanie „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w ramach zadania 2: „Blok miękkich kompetencji społecznych” dla pierwszej grupy. Druga grupa odbywa te zajęcia w dniach […]

Czytaj więcej

XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”

W dniach 15-18 maja 2018 roku odbyły się XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”. Organizatorami BioPhys Spring 2018 byli: – Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska), – Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska), – Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska), – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej […]

Czytaj więcej

Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Informujemy, iż w terminie 14.05-19.05 pierwsza grupa Uczestników projektu „Bądź aktywny –postaw na siebie” brała udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Celem zajęć było nauczenie uczestników jak spostrzegać oraz rozumieć innych ludzi i samych siebie, jak  wyrażać własne myśli i uczucia oraz uważnie słuchać ze zrozumieniem. Psycholog przedstawił Uczestnikom […]

Czytaj więcej

12th International Conference

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018 – 4-7 czerwca 2018 r. – Lublin – Hotel Mercure Centrum – http://www.isema2018.org/ Fundacja Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on […]

Czytaj więcej

Testowanie narzędzia STEP BY STEP

Zakończyliśmy etap testowania wstępnej wersji narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET„ oraz aplikacji mobilnej do poruszania się po rynku pracy. 30 przedstawicieli potencjalnych użytkowników narzędzia –  podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15–29 lat, w tym m.in. urzędów […]

Czytaj więcej