XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”

W dniach 15-18 maja 2018 roku odbyły się XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”. Organizatorami BioPhys Spring 2018 byli: – Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska), – Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska), – Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska), – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej […]

Czytaj więcej

Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Informujemy, iż w terminie 14.05-19.05 pierwsza grupa Uczestników projektu „Bądź aktywny –postaw na siebie” brała udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Celem zajęć było nauczenie uczestników jak spostrzegać oraz rozumieć innych ludzi i samych siebie, jak  wyrażać własne myśli i uczucia oraz uważnie słuchać ze zrozumieniem. Psycholog przedstawił Uczestnikom […]

Czytaj więcej

12th International Conference

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018 – 4-7 czerwca 2018 r. – Lublin – Hotel Mercure Centrum – http://www.isema2018.org/ Fundacja Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on […]

Czytaj więcej

Testowanie narzędzia STEP BY STEP

Zakończyliśmy etap testowania wstępnej wersji narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET„ oraz aplikacji mobilnej do poruszania się po rynku pracy. 30 przedstawicieli potencjalnych użytkowników narzędzia –  podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15–29 lat, w tym m.in. urzędów […]

Czytaj więcej

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia br. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” zakończyła się realizacja zadania „Staże zawodowe”. Przypominamy, że w ramach niniejszego projektu staże zawodowe na stanowiskach związanych z profilami szkoleń zawodowych odbyło 60 uczestników.

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie – Małopolska

Informujemy, iż w terminie 23- 26 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” bierze udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca […]

Czytaj więcej

Bądź aktywny- postaw na siebie – Opole

Informujemy, iż w terminie 12- 18 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” zrealizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określono diagnozę potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana została dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia. W […]

Czytaj więcej

Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświat

     W dn. 13.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświaty i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku„. Celem szkolenia było ​usystematyzowanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej i rozwój umiejętności zastosowania jej w praktyce. Wzrost kompetencji w zakresie samodzielnego  opracowywania niezbędnych […]

Czytaj więcej

Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne„. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. W programie między innym :  – Istota wizerunku – dobro osobiste, […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy to MY! – aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej