Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego„. Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych. W programie między innym :  1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i geodezyjno – […]

Czytaj więcej

Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Czas pracy, praca w niedzielę i święta – zakazy i możliwości zatrudnienia”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów […]

Czytaj więcej

Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim

                      ​             Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki […]

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Małopolskie) – aktualności

Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie projektu: Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Małopolskie).

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie) – aktualności

  Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymina stronie projektu: Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie).

Czytaj więcej

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania. Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże […]

Czytaj więcej

Szkolenie Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektro

W dn. 27.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego zarządzania dokumentacją”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia teczek akt spraw, znakowania spraw oraz prawidłowej i sprawnej realizacji procesu obiegu dokumentów, przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i archiwizowania dokumentacji. W PROGRAMIE M.IN.: – Akty […]

Czytaj więcej

Wachlarz kompetencji zawodowych

W ramach realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w dniu 26.02.2018r. rozpoczęło się pierwsze z ze szkoleń dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1. Kurs „Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR” jest elementem programu rozwoju kształcenia zawodowego. Dotychczas wzięło w nim udział 10 uczniów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla […]

Czytaj więcej

Szkolenie Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019

 W dn. 15.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019”. Celem szkolenia było omówienie nowych zasad organizacji pracy placówki oświatowej, praca na przykładowych arkuszach wg nowych planów nauczania i nowych zasad przy jednoczesnym wskazywaniu rozwiązań prowadzących do optymalizacji wydatków oświatowych. W PROGRAMIE M.IN.: – Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie […]

Czytaj więcej