Podpisanie Partnerstwa na rzecz dostępności

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 26 kwietnia 2019 r. przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępności, realizowanego w ramach programu Dostępność Plus. Podpisanie dokumentu odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a z ramienia Fundacji – Prezes Ireneusz Samodulski. Program Dostępność Plus ma […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 3/2018/PAW/FPAN-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Program aktywnego włączenia, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert wynajmu sal dydaktycznych na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy oraz poradnictwa prawnego, dla 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i realizacji wsparcia […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert  na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR dotyczące przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration w ramach realizacji projektu „NOWE KWALIFIKACJE – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” nr RPLU.10.02.00-06-055/17 Zamówienie obejmuje przeprowadzenie usługi studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration dla min. 1 uczestnika projektu pt. „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0055/17, w terminie do 31.12.2019r. Rozeznanie rynku nr […]

Czytaj więcej

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 1 stycznia 2019 r., w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Miastem Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna oraz Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne […]

Czytaj więcej

STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Projekt jest realizowany w […]

Czytaj więcej

Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie opracowała „Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki”, który jest kluczowym dokumentem zakończonego, wspólnego projektu. PRI oparty jest o standardy wykorzystujące w praktyce zasadę good governance jako wyznacznika nowoczesnej administracji publicznej. Przygotowana koncepcja wsparcia rozwoju instytucjonalnego […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 2/2018/PAW/FPAN-RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu  Program aktywnego włączenia, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert wynajmu sal dydaktycznych na przeprowadzenie wsparcia identyfikacyjno-doradczego, warsztatów samopoznania i kompetencji interpersonalnych oraz warsztatów autoprezentacji, dla 100 […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/4/2018-RR

Szanowni Państwo! Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne oraz grupowe, w planowanym […]

Czytaj więcej