Testowanie narzędzia „STEP BY STEP”

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „STEP BY STEP” zaprasza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych  do udziału w testowaniu narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”. Narzędzie jest owocem pracy zespołu ekspertów i stanowi innowacyjne rozwiązanie […]

Czytaj więcej

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

Szanowni Państwo,               Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie […]

Czytaj więcej

Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/NMP/2017/ROZ

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca pracy” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia doradztwa gospodarczego grupowego oraz indywidualnego dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/NMP/2017/ROZ

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca pracy” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia […]

Czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, iż wykonawcą usługi wybranego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie ECCC lub równoważnym dla uczestników Projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” nr POWR.01.02.01-06-0094/16-00 realizowanego w ramach, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego […]

Czytaj więcej

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 – 30 czerwca

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”  Lublin, 29 – 30 czerwca 2017 roku Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana […]

Czytaj więcej

Projekt Dobre wykształcenie – Lepsza Praca

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. Celem projektu […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na grupowe zajęcia w woj. lubelskim. Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017 

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne w woj. lubelskim. Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017 

Czytaj więcej