ROZEZNANIE RYNKU NR 01/NMP/2017/ROZ

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca pracy” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia […]

Czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, iż wykonawcą usługi wybranego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie ECCC lub równoważnym dla uczestników Projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” nr POWR.01.02.01-06-0094/16-00 realizowanego w ramach, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego […]

Czytaj więcej

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 – 30 czerwca

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”  Lublin, 29 – 30 czerwca 2017 roku Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana […]

Czytaj więcej

Projekt Dobre wykształcenie – Lepsza Praca

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. Celem projektu […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na grupowe zajęcia w woj. lubelskim. Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017 

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne w woj. lubelskim. Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017 

Czytaj więcej

Projekt „Lepsze jutro”

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie” Uczestnikami projektu są osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla […]

Czytaj więcej

Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy

Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły […]

Czytaj więcej

POLSKA AKADEMIA NAUK W TVP3 LUBLIN

W dniu 30 stycznia ukazał się nowy odcinek programu poświęconego nauce, naukowcach i uczelniach Lubelszczyzny, który jest emitowanym w TVP3 Lublin. W odcinku znajduje się wywiad z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Janem Glińskim – prezesami Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się w linku poniżej. Dzięki […]

Czytaj więcej

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo, Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach: 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych; 2) wsparcie kształcenia ustawicznego […]

Czytaj więcej