KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA III GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z III grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”. Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA I GRUPY

Informujemy, iż w dniu 19 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z I grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”. Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczęły się działania w ramach procesu Upowszechniania  Produktu Finalnego w Projekcie „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. Odbyły się już pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach „Collegium Pedagogicum Program szkoleniowy i rozwoju kwalifikacji”.

Czytaj więcej

KAPITALNA KOBIETA – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA II GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z II grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA” Prosimy o terminowe […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w dniu 19.03.2014 otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która na podstawie pozytywnej walidacji projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Mazowieckiego zatwierdziła projekt do dalszej realizacji. W […]

Czytaj więcej

PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – ZMIANA PARTNERA PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż nastąpiła zmiana Partnera projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. W miejsce Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Partnerem projektu została Fundacja ADYS. Fundacja ADYS jest organizacją aktywnie działającym na terenie województwa mazowieckiego w zakresie działań […]

Czytaj więcej

LISTY RANKINGOWE PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”,  zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie KAPITALNA KOBIETA, po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, zamieszcza listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych. pobierz

Czytaj więcej

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na: Zakup i dostarczenie 24 tablic interaktywnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień. WYJAŚNIENIA 1 – pobierz […]

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  w związku z realizacją projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na: ZAKUP I DOSTARCZENIE 24 TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA […]

Czytaj więcej