Oferta

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,
Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2018 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
    a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
    b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie bezpłatnie pomogą Państwu wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.

W celu skorzystania z dofinansowania na szkolenie pracowników należy:

  1. dokonać rozpoznania swoich potrzeb edukacyjnych,
  2. nawiązać z nami kontakt w celu ustalenia kosztów szkolenia, terminu, programu i innych aspektów organizacyjnych,
  3. przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy oraz monitorować jego rozpatrzenie.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Szczegółowych informacji udziela zespół doradców pod numerem telefonu 81 745 05 00 lub 81 745 06 00. E-mail kontaktowy: p.kisiel@fundacja-pan.lublin.pl.

Więcej informacji na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2018/ lub na stronie właściwego urzędu pracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!