SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Aktualności

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 Programy typu outplacement.

 

Do projektu zapraszamy:

- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

- pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 50+ oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

- opracowania Indywidualnego Planu Działania

- Grupowego Poradnictwa Zawodowego

- Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Psychologicznego

- Pośrednictwa pracy,

- Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

- Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1)      Profesjonalny sprzedawca/handlowiec,

(2)      Pracownik obsługi biurowej,

(3)      Kierowca pojazdów C+E,

(4)      Instalator pomp ciepła,

(5)      Monter instalacji fotowoltaicznych,

(5)      Monter sieci światłowodowych

- dla 60 osób bezrobotnych płatnych staży przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

- bony na zasiedlenie dla 10 osób

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1281,16 zł za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara