SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Aktualności

  

         

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Projekt skierowany jest do 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali. 

 

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

- Doradztwo zawodowe,

- Staże zawodowe,

- Zajęcia specjalistyczne w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień wiedzy i umiejętności zawodowych,

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara