SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Aktualności

  

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 zaprasza do składania ofert cenowych na usługę cateringową dla Uczestników Projektu podczas realizacji:

- bloku miękkich kompetencji społecznych- Grupowy trening interpersonalny

- bloku miękkich kompetencji zawodowych – Warsztaty zawodowych kompetencji interpersonalnych, Rynek pracy i warsztat edukacyjny, Warsztat autoprezentacji

w planowanym terminie maj 2018 r. - listopad 2018 r. z możliwością przedłużenia realizacji usługi.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

 

1. Zapytanie o cenę (pobierz)

2. Formularz cenowy (pobierz)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i do składania wycen.

Termin składania wycen upływa 16 kwietnia 2018 r.

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia:

- indywidualnej diagnozy społeczno- zawodowej z tworzeniem IPD;

- bloku miękkich kompetencji społecznych;

- bloku miękkich kompetencji zawodowych;

- pośrednictwa pracy.

w planowanym terminie kwiecień 2018 r.- listopad 2018 r. z możliwością przedłużenia realizacji usługi.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treśc zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują sie pod linkami:

1. Zapytanie o cenę (pobierz)

2. Formularz cenowy (pobierz)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i do składania wycen.

Termin składania wycen upływa 6 kwietnia 2018 r.

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Szanowni Państwo,

 

 Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Deprtamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Szanowni Państwo,

 

    Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa opolskiego.

 

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce.

 


 

Szanowni Państwo,

       

       Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundkacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Demapramentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara