SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Aktualności

 

  

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie może wziąć udział 170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół- Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz 40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

 

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- Opracowania Indywidualnego Planu Działania,

- Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

- Praktyki zawodowe,

- Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące,

- Studia podyplomowe,

- Staże zawodowe,

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara