SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

O projekcie

 

CELEM PROJEKTU „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia do 30 IV 2018 roku 110 osób (w tym 55 kobiet)- pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie obejmujące kompleksowy program typu outplacement zawierający: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże, bony na zasiedlenie.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 518 931,20 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 441 931,20 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 DO 30 KWIETNIA 2018

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelowa to 110 osób (w tym 55 kobiet) spełniających kryterium:

- pracownicy przewidziani do zwolnienia i zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub

- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Co najmniej 40% grupy uczestników projektu, tj. 44 osób stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (min.40os.) i osoby w wieku 50 lat i więcej (min.4 os.).

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 

1. DORADZTWO ZAWODOWE, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:

- Identyfikacja potrzeb UP i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (spotkanie z doradcą zawodowym – 2h oraz z psychologiem – 2h) zakończona opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne (6 godz./ osobę)

- Grupowe poradnictwo zawodowe (4 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)

- Grupowe poradnictwo psychologiczne (2 dni x 6 godz. / grupę szkoleniową)

- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na m-c przez 6 m-cy

- Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

 

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

- Profesjonalny sprzedawca/handlowiec,

- Pracownik obsługi biurowej,

- Kierowca pojazdów C+E,

- Instalator pomp ciepła,

- Monter instalacji fotowoltaicznych,

- Monter sieci światłowodowych

 

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat.

 

3. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

Za każdy miesiąc stażu Uczestnik/ Uczestnika Projektu otrzyma 1281,16 zł!

 

4. BONY NA ZASIEDLENIE – dla 10 osób, które podejmą zatrudnienie na co najmniej 6 m-cy w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania.

 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara