SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

24.11.2015
POROZUMIENIE Z URZĘDEM MIASTA LUBLIN

W dniu 10 listopada br. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Lublin a Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspólnej woli działania stron na rzecz realizacji zadań prowadzących do właściwego przygotowania kadr, spełniających oczekiwania współczesnego rynku pracy. Liczymy, iż dzięki tej cennej inicjatywie łatwiej będzie wspólnie realizować założone cele, dążąc do rozwoju województwa lubelskiego. 


20.11.2015
I KONGRES SAMORZĄDOWY W LUBLINIE

W dniu 3 listopada 2015 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w Lublinie odbył się I Kongres Samorządowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Marszałkiem Województwa Lubelskiego, który doceniając rangę przedsięwzięcia objął je patronatem honorowym.

Tegoroczny Kongres Samorządowy w Lublinie był wyjątkowym wydarzeniem w skali całego województwa. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 400 osób. Była to liczna reprezentacja samorządowców z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli rządu, uczelni wyższych, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. 

Bogata tematyka sesji plenarnej, sesji prezydentów największych miast województwa lubelskiego oraz czterech sesji panelowych nt. gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, środowiska oraz oświaty i rozwoju społecznego stanowiły wielopłaszczyznową platformę wymiany, zarówno wiedzy, jak i doświadczeń.

O wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zadbali uczestnicy Kongresu oraz znakomici prelegenci m.in. gospodarz regionu lubelskiego, marszałek województwa Sławomir Sosnowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, posłowie Genowefa Tokarska i Jan Łopata, Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (uczestniczyli w Kongresie w trybie roboczym).

Podczas trwania Kongresu uczestnicy mogli również zapoznać się z walorami smakowymi naszego województwa. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego przygotowała dla gości wycieczkę kulinarną szlakami województwa lubelskiego. Oprawę artystyczną wieczoru zapewnił dr Rafał Rozmus - kompozytor, dyrygent, wykładowca i twórca muzyki teatralnej i filmowej. Artysta podczas uroczystego bankietu przedstawił autorskie partytury do filmu, przewodząc orkiestrze muzyków Filharmonii na instrumentach takich jak: flet, obój, skrzypce, kontrabas, altówka, wiolonczela. 

Kongres Samorządowy był odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli samorządów naszego województwa. Zaplanowany został jako impreza cykliczna. Planowane coroczne spotkania będą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń naszych samorządowców, miejscem spotkań i powstawania wspólnych idei i rozwiązań. Aby docenić najlepsze samorządy naszego województwa, począwszy od drugiej edycji Kongresu Samorządowego w Lublinie w roku 2016, Fundacja Polskiej Akademii Nauk ogłosi konkurs dla samorządów w kategoriach: oświata, kultura, zdrowie, sport i turystyka, środowisko, gospodarka zasobami/finansami JST, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, polityka społeczna i rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie i współpraca z NGO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, powstałej na potrzeby Kongresu Samorządowego, na której będą mogli Państwo zapoznać się z galerią oraz śledzić szczegółowe informacje:

http://www.kongressamorzadowy.com/

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Ireneusz Samodulski, Prezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

 


14.10.2015
WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT "PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

W dniu 29.09.2015 roku w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się PANELE TEMATYCZNE kończące realizację projektu "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW".

 

Wydarzenie miało jednocześnie charakter edukacyjny. W czterech aulach odbywały się prezentacje, wykłady oraz dyskusje na temat czterech rodzajów energii odnawialnych (energia wodna, słoneczna, wiatrowa i biogaz/biomasa). W sali komputerowej prezentowana była opracowana w ramach projektu internetowa gra edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii „GRA O PRĄD”.

 

Lubelskie uczelnie i instytuty naukowe prezentowały swoją ofertę programową w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Na korytarzach i holach pojawiły się roboty, panele fotowoltaiczne, wiatraki, kalorymetry, drukarki 3D, ogniwa paliwowe i wiele wiele innych. 

 

Obecne na Panelach były: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Rangę wydarzenia docenił Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman, który objął je patronatem honorowym. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Zdjęcia z przedsięwzięcia dostępne są na stronie projektu www.e-ozel.pl

 


14.09.2015
BRAK MIEJSC NA PANELACH TEMATYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że wyczerpana została liczba miejsc na PANELACH TEMATYCZNYCH organizowanych w ramach projektu "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW". Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową.

 


12.08.2015
OSTATNI ETAP PROJEKTU „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje ostatni etap projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Ostatnią fazą przedsięwzięcia jest UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW FINALNYCH, tj.:

 

1. Gry edukacyjnej „GRA O PRĄD (dostępna on-line przez przeglądarkę WWW) - dotyczy branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).  Gra jest przeznaczona dla szkolnych zespołów uczniów-graczy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jej przedmiotem jest energetyka i OZE (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz).

2. Platformy e-learningowej dotyczącej zagadnień OZE dostosowanej do poziomu wiedzy uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (3 różne poziomy trudności i na każdym poziomie 30 e-kursów kończących się testem wiedzy).

3. Poradnika e-OZEL – instrukcji do gry i szkolenia kompetencyjnego - instrukcja korzystania z gry wraz z kompleksowym 48-godzinnym programem szkolenia dla nauczycieli, a także szkolenie z metodyki pracy z uczniem/uczennicą w zakresie rozwoju kompetencji, które nabywa uczeń-gracz.

4. Podręcznika metodycznego dla nauczycieli obejmującego treści dotyczące metodycznego wykorzystania gry podczas pracy z uczniami na zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Podręcznik zawiera 15 scenariuszy zajęć z grupą, prowadzonych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

W ramach procesu upowszechniania w/w Produkty Finalne zaprezentowane zostały już w 120 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. W trakcie spotkań uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznania efektów projektu, a przede wszystkim zagrania w „GRĘ O PRĄD”.

Jednocześnie Produkty Finalne prezentowane są na indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania ze starostami, burmistrzami, wójtami, sekretarzami służą zaprezentowaniu opracowanych rozwiązań i zachęceniu do stosowania ich w szkołach. Odbyło się już ponad 200 spotkań z przedstawicielami JST.

 

Miesiące wakacyjne to również czas organizacji ostatniego wydarzenia zaplanowanego w ramach projektu. W dniu 29 września 2015 w budynku Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowane zostaną PANELE TEMATYCZNE. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego.

PANELE TEMATYCZNE adresowane będą do uczniów i przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do ich organów prowadzących. Uczniowie lubelskich szkół będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami energii odnawialnej oraz poznają opracowaną w ramach projektu edukacyjną grę internetową „GRA O PRĄD”. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy również możliwość zaprezentowania przez lubelskie uczelnie swojej oferty programowej w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Jak dotąd swoją obecność na zaplanowanym wydarzeniu potwierdziły: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Akademia Medyczna. Uczelnie zaprezentują swoją ofertę edukacyjną w ciekawej formie pokazów, prezentacji urządzeń fotowoltaicznych, robotów, wiatraków etc.

 

GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYCH WKRÓTCE.

 


02.02.2015
PRODUKTY FINALNE PROJEKTU „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU ..."

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA W WIEKU 15-19 UKIERUNKOWANE NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO – MODEL MAZOWIECKI”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Podręcznik dla Użytkowników. Komponent K.11. – Kwestionariusz Zasobów Wzmacniających Karierę Zawodową Młodzieży Szkolnej - pobierz

 

2. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PI. Program profilaktyczny seksualnych zachowań ryzykownych młodzieży szczególnego ryzyka  - pobierz

 

3. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PII. Program zapobiegania przemocy i agresji młodzieży szczególnego ryzyka w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego, uwzględniający młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. - pobierz

 

4. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PIII. Program profilaktyczno-terapeutyczno-readaptacyjny dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów - pobierz

 


17.10.2014
TARGI WYSTAWIENNICZE "W KRĘGU INNOWACJI"

W dniu 16 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie podczas targów wystawienniczych pod hasłem „W kręgu innowacji”  zostały zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka  i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt „PI: Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami" oraz „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”.

Targi dotyczące realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  zostały zorganizowane przez  Krajową Instytucję Wspomagającą − Centrum Projektów Europejskich.

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej. Program Targów obejmował  przedstawienie wypracowanych rozwiązań,  wywiady z wybranymi realizatorami projektów i ekspertami, którzy w perspektywie 2007–2013 pracowali przy realizacji ww. typów projektów.

Celem Targów było umożliwienie realizatorom projektów przedstawienia wypracowanych rozwiązań gronu zaproszonych decydentów oraz zaprezentowania korzyści, jakie można uzyskać z ich zastosowania.


26.08.2014
OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją produktu finalnego projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych - model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Udostępniamy Państwu opracowane w ramach projektu produkty:

P.0. System akredytacji ZSZ prowadzący do nadania LRKZ

P.1. Regionalny Program Kształcenia Zawodowego

P.2. Podręcznik metodologii partnerskiego programu rozwojowego szkoły zawodowej we współpracy z pracodawcami

 

oraz innowacyjne narzędzie informatyczne e-Barometr dostępne na stronie www.e-barometr.eu

 

Podręczniki oraz ich opis, instrukcje i rekomendacje dotyczące funkcjonowania zespołu produktów, z których składa się program Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych są dostępne na stronie projektu www.lrkz.pl.

 


06.08.2014
INNOWACYJNE PROGRAMY INTEGRALNE WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ – PODRĘCZNIKI DO POBRANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Komponent K.0. – Podręcznik narzędzi diagnostycznych - pobierz

 

2. Azimuth Vita. Model wczesnej interwencji socjalnej – Program life coachingu i doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji kluczowych dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie opuszczającej system edukacji - pobierz

 

3. Quo vadis Iuvenis? Model wczesnej interwencji – Program aktywizacji i adaptacji zawodowo-społecznej młodzieży trudnej o zaburzonej osobowości, niedostosowanej społecznie w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego - pobierz

 

4. Auctorizo Libertas. Model wczesnej interwencji socjalnej – Program profilaktyczny (interwencyjny) zapobiegający zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży o podwyższonym ryzyku uzależnienia od substancji psychoaktywnych - pobierz

 


10.06.2014
UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU LRKZ DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI & PR

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MODEL EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH” - upowszechnianie i włączenie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu do głównego nurtu polityki. Celem strategii upowszechniania projektu jest dotarcie z informacją o produkcie do jak najszerszego grona użytkowników i odbiorców. Upowszechnianiu będzie podlegał cały produkt finalny ze wszystkimi podproduktami i elementami. Upowszechnianiu wśród odbiorców i użytkowników będą podlegały części i elementy analogicznie z etapem testowania.

Ruszyła kampania medialna projektu LRKZ w mediach w województwie lubelskim. Już teraz reklamy wyświetlane są na portalu Facebook, można też usłyszeć spot promocyjny w stacjach radiowych. Zobaczycie też kreacje reklamowe w prasie.

Liczymy, że wypracowane produkty, w tym innowacyjne narzędzie informatyczne e-barometr, powstałe w ramach projektu, staną się doskonałym uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych przez Zasadnicze Szkoły Zawodowe na rzecz usprawnienia procesu współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. 

 


‹ First  < 3 4 5 6 7 > 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara