SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

20.05.2014
PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY - UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczęły się działania w ramach procesu Upowszechniania  Produktu Finalnego w Projekcie "PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. Odbyły się już pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach "Collegium Pedagogicum Program szkoleniowy i rozwoju kwalifikacji". 

 


05.05.2014
KAPITALNA KOBIETA - WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA II GRUPY

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2014 roku został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia) protokół ostateczny z oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestniczek z II grupy szkoleniowej. W najbliższym czasie do Beneficjentek Pomocy zostaną przesłane informacje o zakwalifikowaniu do dalszego uczestnictwa w projekcie „KAPITALNA KOBIETA”

Prosimy o terminowe stawiennictwo w biurze projektu celem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 


20.03.2014
PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY - UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w dniu 19.03.2014 otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która na podstawie pozytywnej walidacji projektu "PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Mazowieckiego zatwierdziła projekt do dalszej realizacji. W związku z tym Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczyna ostatni etap realizacji projektu, tj.: etap Upowszechniania Produktu Finalnego.

 


03.03.2014
PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY - WALIDACJA PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Mazowieckiego pozytywnie zwalidowała Produkt Finalny opracowany w ramach projektu. 

 


01.03.2014
PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY - ZMIANA PARTNERA PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż nastąpiła zmiana Partnera projektu "PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”.

W miejsce Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Partnerem projektu została Fundacja ADYS.

Fundacja ADYS jest organizacją aktywnie działającym na terenie województwa mazowieckiego w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. Partner projektu odpowiadała będzie za proces upowszechniania Produktu Finalnego. 

 


21.01.2014
LISTY RANKINGOWE PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny",  zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie KAPITALNA KOBIETA, po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, zamieszcza listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych. pobierz

 

 


06.12.2013
WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

 

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na: Zakup i dostarczenie 24 tablic interaktywnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

 

WYJAŚNIENIA 1 - pobierz

WYJAŚNIENIA 2 - pobierz

 

 


02.12.2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  w związku z realizacją projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na: ZAKUP I DOSTARCZENIE 24 TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PT. „PI: e-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (e-OZEL) – SYSTEM ZWIĘKSZAJĄCY ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW KONTYNUACJĄ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH GOW”.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - pobierz

 

 


26.11.2013
LISTY RANKINGOWE PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny",  zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie KAPITALNA KOBIETA, zamieszcza listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę osób niezakwalifikowanych.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu KAPITALNA KOBIETA

 

 


26.11.2013
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą

do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA”

 

Rekrutacja uzupełniająca potrwa 

od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

można składać osobiście w Biurze Projektu, które mieści się
w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00

lub drogą pocztową w kopercie opisanej według określonego wzoru

(patrz załącznik: WZÓR OPISU KOPERTY)

 

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami) dostępne są na stronie internetowej

 www.fundacjapan.pl oraz http://pup.swidnik.ibip.pl/public/

w zakładce AKTUALNOŚCI,  jak również w Biurze Projektu.

 

Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w naszym projekcie serdecznie zapraszamy!!

 

Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem telefonu:

 81 74 50 500 (Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie)

oraz

81 461 35 20 (Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku).

 


‹ First  < 5 6 7 8 > 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara