Załącznik nr 6 Program rozwoju instytucjonalnego_final