Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.

Projekt obejmuje wsparciem 6 średniej wielkości miast z województwa lubelskiego: Biała Podlaska, Zamość, Kraśnik, Krasnystaw, Łęczna, Puławy. Minimum 10% pracowników z w/w JST, wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami/obsługi podatkowej (w tym opłat lokalnych) lub kadry zarządzającej, podniesie kompetencje w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach. 6 miast z projektu wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędów tych miast w obszarze zarządzania nieruchomościami i obsługi podatkowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 542 180,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 31.12.2019

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

 

Projekt obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu i pełniących funkcję partnerów projektu.

Wsparciem objęte zostaną:

  1. miasto na prawach powiatu Biała Podlaska,
  2. miasto na prawach powiatu Zamość
  3. miasto Krasnystaw
  4. miasto Kraśnik
  5. miasto Łęczna
  6. miasto Puławy

Grupę docelową stanowią również pracownicy JST objętych wsparciem (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi. W przypadku komunalnych osób prawnych w projekcie weźmie udział 19 osób z przedsiębiorstwa: Nieruchomości Puławskie sp. z o.o., których właścicielem jest Gmina Miasto Puławy.

Liczba pracowników w poszczególnych miastach przedstawiać się będzie następująco:

Biała Podlaska: 30os.; Puławy: 50os., Zamość: 40os., Krasnystaw: 20os., Łęczna: 20os., Kraśnik: 20os.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie podatków oraz dwóch zadań w zakresie nieruchomości:

  • pracownicy samorządowi z 6 w/w miast będą doskonalić kompetencje w temacie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w ich zasobie.
  • w 2 miastach: Kraśniku i Białej Podlaskiej zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.
  • w mieście: Łęcznej – zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej,
  • w 5 miastach: Krasnymstawie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Łęcznej, Puławach działania obejmą poprawę obsługi klienta poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania satysfakcją (dotyczy obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami).

Harmonogramy wsparcia

Szkolenie: Prawa lokatorów i najemców

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 27.09.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Prawa lokatorów i najemców) – 27.09.2019 – Kraśnik


Szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 17.09.2019

Więcej informacji:  Harmonogramu realizacji wsparcia (Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) – 18.09.2019 – Lublin


Szkolenie: Ordynacja podatkowa

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 17.09.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Ordynacja podatkowa) – 17.09.2019 – Lublin


Szkolenie: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 06.09.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – Lublin


Szkolenie: Podatek VAT

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 05.09.2019

Więcej informacji:Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek VAT) – Lublin


Szkolenie: Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 21.08.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP)


Szkolenie: Najem instytucjonalny

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 06.08.2019

Harmonogram realizacji wsparcia (Najem instytucjonalny) – Kraśnik


24.07.2019

Szkolenie: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 30.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – Kraśnik


22.07.2019

Szkolenie: Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 25.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych) – Kraśnik


12.07.2019

Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: SCSK „Pół Ławy” ul. Czartoryskich 6 – 16.07.2019

Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klienta) – Puławy


05.07.2019

Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: Biała Podlaska, OSK Kursor, ul. Narutowicza 66 – 09.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klienta) – Biała Podl.


21.06.2019

Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 25.06.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Obsługa klienta)

Szkolenie: Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 03.07.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu)


10.06.2019

Szkolenie: „Ordynacja podatkowa”

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 13.06.2019

Biała Podlaska, OSK Kursor, ul. Narutowicza 66 – 14.06.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Ordynacja podatkowa)

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: fundacja1@fundacja-pan.lublin.pl

www.fundacjapan.pl/projekty