Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wypadki w zatrudnieniu w 2019 r.