Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca