Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych – 31.05.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca