Dostęp do informacji publicznej w praktyce JST a ochrona danych osobowych w kontekście RODO

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca