Ewidencjonowanie nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi – 13.10.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca