Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego – 30.08.2021