Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego – 30.08.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca