II aktualizacja PKD dla przedszkoli i sprawdzenie obliczenia wskaźnika zwiększającego dotację dla szkół