Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury oraz Elektroniczną Księgę Rejestrową

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca