Język urzędowy w praktyce – poprawne redagowanie decyzji i pism urzędowych – 31.03.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca