Język urzędowy w praktyce – poprawne redagowanie decyzji i pism urzędowych

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca