Kodeks postępowania administracyjnego dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych – 27.10.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca