Kodeks postępowania administracyjnego dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o doręczeniach elektronicznych – 24.03.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca