Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych – nowelizacja od 5 października 2021 r. – 28.01.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca