Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w kontekście modelu edukacji włączającej – 03.06.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca