Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – 12.10.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca