Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu i dochodzeniu zwrotu bonifikaty od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi – 27.07.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca