Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej – przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli – 14.07.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca