Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Procedury zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz prawidłowa dokumentacja – 27.04.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca