Nowe relacje finansowe i majątkowe między gminą a jednostkami o.s.p. (w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych) – 07.06.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca