Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa i poglądów organów kontroli – 21.04.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca