Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych – 08.06.2022

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca