Organizacja i realizacja zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca