Organizacja żywienia w placówkach oświatowych. Aspekty higieniczne (GMP, GHP, HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca