Podatek od środków transportowych w 2021 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19 – 15.10.2021

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca