Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmian w 2019 r.

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca