Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy a jej wpływ na pracę jednostek sektora finansów publicznych. Tworzenie regulaminów pracy zdalnej – 22.02.2023

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca