Praktyczne aspekty gospodarowania mieniem gminy i Skarbu Państwa z uwzględnieniem nowych zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Rejestracja na szkolenie

Dane uczestnika:

Dane do faktury:

Nabywca

Odbiorca